ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > KomunikatPrzetarg nieograniczony - Dostawa żywności - ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp

 

 

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze" 

z podziałem na 9 pakietów (części)

 


 

Załącznik: SIWZ (SIWZ.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf