ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Przetargi- profil nabywcyprzetarg nieograniczony - dostawa artykułów spożywczych - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy 260.1.2019

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społęcznej "Zacisze" w Katowicach z podziałem na 9 pakietów części.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - dostawa żywności - protokół z otwarcia ofert

W załączeniu protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze' z podziałem na 9 pakietów (części)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu - dostawa żywności

Dostawa Żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" z podziałem na 9 pakietów (części)

Załącznik: SIWZ (SIWZ.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku
w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach
 
 
(w załączeniu) 

Załącznik: Plan na 2019 (Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - dostawa żywności - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach z podziałem na 9 pakietów (części)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - dostawa żywności - protokół z otwarcia ofert

W załączeniu protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły do dnia 29.11.2018r.
w przetargu nieograniczonym na
dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Zacisze
z podziałem na 9 pakietów (części)

Załącznik: protokół (protokół z otwarcia oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - dostawa żywności - zapytanie do SIWZ

W przetargu nieograniczonym na dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” z podziałem na 9 pakietów (części) wpłynęło zapytanie do SIWZ o treści:

Czy dostawy jaj mogą odbywać się raz w tygodniu, w konkretny dzień – wtorek

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza uzgodnienie z wykonawcą konkretnego dnia dostawy.


Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp

 

 

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze" 

z podziałem na 9 pakietów (części)

Załącznik: SIWZ (SIWZ.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego ( DO.261.1.2018)


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż składników majatku ruchomego:

1. Samochód osobowy Opel Vivaro

     Nr VIN: WOLF7BCD65Y712736

   Rok produkcji 2005

Pojazd 9- osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 2.     Samochód osobowy Renault Kangoo

Nr VIN: VF1KCOWEF29556835

Rok produkcji 2003

 

 3.     Przyczepa samochodowa Niewiadów N-520 BH 3

Nr VIN: 1576

Rok produkcji 1992

dop. ładowność: 530 kg

 

 Szczegóły w załączniku - ogłoszenie o przetargu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

plan postepowań o udzielenie zamówień na dostawy w roku 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy w roku 2018


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony-dostawa żywności- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach z podziałem na 9 pakietów (części) 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony-dostawa żywności- protokół z otwarcia ofert


W załączeniu protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły do dnia 27.11.2017r.
w przetargu nieograniczonym na
dostawę żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Zacisze
z podziałem na 9 pakietów (części)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - Dostawa żywności - ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp

 

 

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze" 

z podziałem na 9 pakietów (części)

 


 

Załącznik: SIWZ (SIWZ.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony- dostawa samochodu - unieważnienie postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.


"zakup i dostawa samochodu 9 - osobowego specjalnie przystosowanego do  przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich"

zostało unieważnione na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 


Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu - ogłoszenie o zamówieniu


 Przetarg nieograniczony na dostawę

w zadaniu pod nazwą: 

  Zakup i dostawa samochodu 9- osobowego

specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf