ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"


BIP > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę warzyw i owoców na okres IX - XII 2020

 

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3fc82fdc-7ce1-4c58-93a0-c4a212d11ee8


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr DPS.261.2.2.2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: " Dostawa warzyw i owoców na okres IX -XII 2020"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o Przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw i owoców w okresie IX-XII 2020 roku

 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie IX-XII 2020 roku

 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie IX-XII 2020 roku

Zapraszamy do składania ofert do 16.07.2020r do godz.09:00

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0cd43c3-1599-4d96-8052-fdbcff94bbf7

Załącznik: załącznik nr 2 oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu IX - XII 2020.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę warzyw i owoców na okres V-VIII 2020 

 

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7509fd59-45fc-4d32-b95b-07a23ae40c01

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( DPS.261.2.1.2020)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: " Dostawa warzyw i owoców na okres V -VIII 2020"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o Przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw i owoców w okresie V-VIII 2020 rok

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie V-VIII 2020 rok

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza przeterg  nieograniczony

na dostawę warzyw i owoców w okresie V - VIII 2020 roku.

Zapraszamy do skłądania ofert do 15.04.2020 roku do godziny 9:00 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d471b05f-2c2d-4de5-a277-155d9b90231b 

Załącznik: Załącznik nr 2 oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu V-VIII 2020.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o dokonaniu wybory najkorzystniejszej oferty 

w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych w okresie 1 styczeń do 31 grudzień 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje,

o udzieleniu zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach na rok 2020

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b896c94e-c6f9-4503-b3af-f415804a9563
 

 


Informacja o otwarciu ofert złożonych w związku z przetargiem na dostawę artykułów żywnościowych dla DPS "Przystań" w 2020 roku


Dom Pomocy Społecznej Przystań informuje o otwarciu ofert

złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 2020 roku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na 2020 rok

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza przeterg  nieograniczony

na dostawę artykułów żywnościowych w 2020 roku.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=934e0856-0ca5-4ed7-b2fb-81ecc50f489e

 

Zapraszamy do składania ofert. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" informuje o udzieleniu zamówenia 

na dostawe warzyw i owoców w okresie X- XII 2019

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9a105ed2-5642-4a07-9d40-16196873fb6d 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DPS.261.4.2019)

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o dokonaniu wybory najkorzystniejszej oferty 

w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na dostawą warzyw i owoców w okresie 1 październik do 31 grudzień 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o otwarciu ofert złożonych w związku z przetargiem na dostawę warzyw i owoców na okres X - XII 2019


Dom Pomocy Społecznej Przystań informuje o otwarciu ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony,

na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 październik 2019 do 31 grudzień 2019 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców X - XII 2019

 

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ogłasza przeterg  nieograniczony

na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 październik 2019 do 31 grudzień 2019

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a6c64ce4-2a3b-43a1-9b6f-58824463b767 

 

 Zapraszamy do współpracy

Załącznik: SIWZ (SIWZ_X_XII.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dom Pomocy Społecznej "Przystań" informuje o udzielniu zamówienia
w ramach przetargu nieograniczonego 
na dostawę warzyw i owoców na okres od 1 czerwca 2019r. do 30 września 2019r. 
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DAG.261.3.2019)

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach informuje o dokonaniu wybory najkorzystniejszej oferty 

w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na dostawą warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec do 30 wrzesień 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otwarcie ofert dot. przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec do 30 wrzesień 2019

Dom Pomocy Społecznej Przystań informuje o otwarciu ofert,

złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec do 30 wrzesień 2019 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zmianie załącznika w SIWZ

Dom Pomocy Społecznej informuje o zmianie załącznika nr 5 do SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec do 30 wrzesień 2019 roku

w miesjce zapisu w pozycji 45 załącznika - "pomarańcza zielona"

wprowadza sie zapis o tresci - "pomelo"

Zmiana tresci załącznika nr 5 do SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ w załączeniu 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawe warzyw i owoców w okresie 1 czerwiec 2019 do 30 wrzesień 2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ac49e51a-604a-4aaf-a968-52af99548f28

Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.docx)
Załącznik: oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx)
Załącznik: wzór umowy (załącznik nr 4_ wzór umowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry