ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczoneProtokół z rozpatrzenia ofert na sprzedaż roztrząsacza obornika

Pełna treść protokołu w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż roztrząsacza obornika

Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na sprzedaż roztrząsacza obornika. Znak sprawy: DPS-3602-272\2015

Pełna treść ogłoszenia i niezbędne dokumenty w załączeniu:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

na

" Wymiana pokrycia dachu na domku usamodzielniającym w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie"

 Zawartych w projekcie „ Modernizacja infrastruktury
oraz podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie ” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny
i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 ,, Poprawa jakości usług
świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy”

Pełna treść dokumnetu w załączeniu:

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z dnia 17 września 2014 roku

Protokół z otwarcia ofert
Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.ll ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami
NA
„WYMIANA POKRYCIA DACHU NA DOMKU USAMODZIELNIAJĄCYM
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCIERADOWIE

Zawartych w projekcie „ Modernizacja infrastruktury
oraz podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie " w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny
i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko - Polskiego
Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 ,, Poprawa jakości usług
świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychówawczych
w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 ROKU

Gościeradów 02.09.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
NA
„WYMIANA POKRYCIA DACHU NA DOMKU USAMODZIELNIAJĄCYM W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCIERADOWIE"
 
 
Pełna treść dokumentu oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z rozpatrzenia ofert

Protokół z rozpatrzenia ofert
z pisemnego przetargu na zbycie majątku trwałego w postaci Samochodu służbowego.
 
Pełna treść dokumentu w załączeniu:
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego (BUS): 

znak sprawy:DPS-3602-285/2014

Pełna treść dokumentu i wymagane załączniki:

 Uwaga!

Zdjęcia samochodu umieszczone są na stronie: http: //dpsgoscieradow.pl/przetarg-BUS.html


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na

"Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych"

 

Pełny dokument w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Gościeradów, 04.02.2014r.
 
PROTOKÓŁ
Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na 
"Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych"
 
 
Pełna treść dokumentu w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 28.01.2014 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych NA „WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH” Zawartych w projekcie „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienia kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy”.

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU W ZAŁĄCZENIU


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W SIWZ ORAZ PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W SIWZ ORAZ  PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego umieszczonego w BZP nr 19692-2014 na

Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU W ZAŁĄCZENIU

 

Uwaga!

Treść ogłoszenia o zmianie w SIWZ zamieszczona jest na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych (nr. zamówienia 28212-2014 z dnia 24.01.2014 r.)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z DNIA 17.01.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

ZAKUP AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Pełna treść dokumentu w załączeniu

Załącznik: Załącznik nr. 5 (Autobus Gościeradów przynależność do grupy kapitałowej zał nr 5.pdf)
Załącznik: Formularz oferty (Autobus Gościeradów Formularz oferty zał nr 1.pdf)
Załącznik: Umowa (Autobus Gościeradów UMOWA zał nr 4.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Gościeradów, 14.01.2014r.
 
PROTOKÓŁ
Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.)
NA
"WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH"
 
 
 Pełny protokół i i zestawienie ofert w załączeniu.
 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W SIWZ

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W SIWZ
Przetarg nieograniczony ogłoszony przez Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie - BZP 520550-2013

na "WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH"

 

Pełna treść dokumentu "Zawiadomienie" w załączeniu

UWAGA!

Dokument "Obmiar  (inwentaryzacja) robót już wykonanych w zakresie zadania 1: remont elewacji budynku pałacu"  w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z DNIA 16.12.2013 R.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
Na "WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH"

 

Załącznik nr 9 do SIWZ- Dokumentacja techniczna

Załącznik: Elewacja Pałacu (Aneks Specyfikacja Techniczna RYSY i Pęknięcia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA
DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
"WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH"
 
 
Pełna treść dokumentu w załączeniu

Załącznik: Odpowiedzi (Odpowiedzi na zadane pytania.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZMIANA W SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z DNIA 16.12.2013R

Gościeradów 2014-01-03

ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCIA OFERT

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie- BZP 520550-2013

Pełna treść dokumentu w załączniku

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z DNIA 16.12.2013 R.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
Na "WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH"

 

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z DNIA 16.12.2013 R.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
Na "WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH"

 

Załączniki do Umowy

Załącznik: Harmonogram (Zał 2 do umowy harmonogram.docx)
Załącznik: Harmonogram (Zał 2 do umowy harmonogram.pdf)
Załącznik: Oświadczenie (Załącznik 5 do umowy Oświadczenie w PDF.pdf)
Załącznik: Oświadczenie (Załącznik 5 do umowy Oświadczenie.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf