ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > KomunikatDom Pomocy społecznej w Bramkach ul. Północna 18, 05-870 Błonie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/ kasjer

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2018 r.  w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ul. Północna 18 05-870 Błonie, w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Konkurs na stanowisko księgowa/kasjer"  lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do DPS w Bramkach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf