ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > Zamówienia publiczneZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Adaptacja pomieszczeń magazynku do potrzeb szatni, remont szatni istniejącej” w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach nr postępowania ZP/DPS/5/2019, zamieszczamy ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf