ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > Zamówienia publiczneZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr sprawy ZP/DPS/13/2019                                                 Bramki, dnia 12 grudnia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

 

"Dostawę artykułów żywnościowych dla  Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

na 2020 rok.”

 

Cześć 1.1. Dostawa mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich.

 

została wybrana oferta złożona przez firmę :

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski

26-332 Sławno, Dąbrowa 6

cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : 171 594,15 zł. (cena zwiera podatek VAT).

Termin płatności 21 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100 (60 pkt. cena + 40 pkt. termin płatności) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zadanie:

 

GOBARTO SA

02-699 Warszawa ul. Kłobucka 25

Wartość zamówienia wynosi: 176 331,01 zł brutto

Termin płatności 21 dni.

Liczba otrzymanych pkt. 98,39 (Cena – 58,39 i Termin płatności – 40,00)

 

Cześć 1.2. Dostawa produktów mleczarskich

 

została wybrana oferta złożona przez firmę :

Starles Sp. z o.o.

02-255 Warszawa ul. Krakowiaków 76

cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : 99 762,60 zł brutto zł. (cena zwiera podatek VAT).

Termin płatności 21 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100 (60 pkt. cena + 40 pkt. termin płatności) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zadanie:

 

ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Wartość zamówienia wynosi: 101 902,50 zł brutto

Termin płatności 21 dni.

Liczba otrzymanych pkt. 98,74 (Cena – 58,74 i Termin płatności – 40,00)

 

 

Cześć 1.3. Dostawa różnych artykułów spożywczych

 

została wybrana oferta złożona przez firmę :

PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz ul. Żołnierska 20a

cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : 56 158,60 zł brutto zł. (cena zwiera podatek VAT).

Termin płatności 21 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100 (60 pkt. cena + 40 pkt. termin płatności) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zadanie:

 

ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Wartość zamówienia wynosi: 66 725,33 zł brutto

Termin płatności 21 dni.

Liczba otrzymanych pkt. 90,49 (Cena – 50,49 i Termin płatności – 40,00)

 

Starles Sp. z o.o.

02-255 Warszawa ul. Krakowiaków 76

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Cześć 1.4. Dostawa pieczywa

 

została wybrana oferta złożona przez firmę :

Piekarnia Dworak Sp. J.

05-807 Podkowa Leśna ul. Brwinowska 29

cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : 44 731,20 zł brutto. (cena zwiera podatek VAT).

Termin płatności  21 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100 (60 pkt. cena + 40 pkt. termin płatności) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zadanie:

 

Piekarnia „KULICCY” Sp. J.

96-320 Mszczonów ul. Grójecka 110

Wartość zamówienia wynosi: 45 531,15 zł brutto

Termin płatności 21 dni

Liczba otrzymanych pkt. 98,95 (Cena – 58,95 i Termin płatności - 40,00)

 

Cześć 1.5. Dostawa owoców i warzyw

 

została wybrana oferta złożona przez firmę :

AGRAF H. Eljasińska i A. Bęza S.C.

05-083 Zaborów, Wąsy Wieś 8

cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : 86 934,35 zł brutto. (cena zwiera podatek VAT).

Termin płatności 21 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100 (60 pkt. cena + 40 pkt. termin płatności) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zadanie:

 

VEGGO KiJ Bis Sp. J.

02-170 Warszawa ul. Słowicza 15 lok. 2

Adres do doręczeń:

05-850 Piotrkówek Mały ul. Strzykulska 25D

Wartość zamówienia wynosi: 95 473,95 zł brutto

Termin płatności 21 dni

Liczba otrzymanych pkt. 94,63 (Cena – 54,63 i Termin płatności – 40,00)

 

BUKAT Hurtownia Owoców i Warzyw Grzegorz Bukato

05-082 Stare Babice, Zielonki-Parcela ul. Południowa 14

Wartość zamówienia wynosi: 98 884,82 zł brutto

Termin płatności 21 dni

Liczba otrzymanych pkt. 92,75 (Cena – 52,75 i Termin płatności – 40,00)

 

Cześć 1.6. Dostawa ryb

 

została wybrana oferta złożona przez firmę :

Widan Polska Sp. z o.o. sp. komandytowa

37-700 Przemyśl ul. Jasińskiego 56b

cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : 28 381,50 zł brutto. (cena zwiera podatek VAT).

Termin płatności 21 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100 (60 pkt. cena + 40 pkt. termin płatności) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zadanie:

 

HORECA TRADE FISH Beata Michalska

00-493 Warszawa ul. Wrocławska 10A/1

Wartość zamówienia wynosi: 34 524,00 zł brutto

Termin płatności 14 dni

Liczba otrzymanych pkt. 76,00 (Cena – 49,33 i Termin płatności – 26,67)

 

Cześć 1.7. Dostawa jaj

 

została wybrana oferta złożona przez firmę :

Invest Michel Mariola Michelis, Marek Michelis Sp. J.

05-311 Dębe Wielkie, Kobierne 44A

cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : 13 860,00 zł brutto. (cena zwiera podatek VAT).

Termin płatności  14 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 86,67 (60 pkt. cena + 26,67 pkt. termin płatności) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zadanie:

 

PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz ul. Żołnierska 20a

Wartość zamówienia wynosi: 22 680,00 zł brutto

Termin płatności 21 dni

Liczba otrzymanych pkt. 76,67 (Cena – 36,67 i Termin płatności - 40,00)

 

PPHU Biliński Waldemar Biliński

10-416 Olsztyn ul. Towarowa 14/45

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2

 

ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Wartość zamówienia wynosi: 18 900,00 zł brutto

Termin płatności 21 dni

Liczba otrzymanych pkt. 84,00 (Cena – 44,00 i Termin płatności - 40,00)

Załącznik: ZAŁĄCZNIK 1 (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP/DPS/13/2019 pn.

W załączeniu informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1429).

Przypominamy!!!
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana terminu składania ofert

W prowadzonym postępowaniu nr ZP/DPS/13/2019 pn. "Dostawa artykułów żywnościowych do DPS w Bramkach w roku 2020". Zostaje zmieniony termin składania ofert (wydłużony):

dotychczasowy termin składania ofert : 22.11.2019 r.

obecny termin składania ofert : 28.11.2019 r.


Odpowiedzi do zapytania

W związku z prowadzonym postępowaniem nr ZP/DPS/13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych w części 6 – Dostawa ryb, do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

Pytanie:

Bardzo proszę o dokładny opis zamawianych produktów

 

poz.1 Panga biała filet mrożony  występuje w 2 rodzajach 20%

glazury(woda) oraz shater pack czyli 0% wody

poz.2 Mintaj mrożony filet  występuje w 3 rodzajach 35% glazury 10% glazury oraz shater pack(oryginalny Rosja)

poz.3 Mrożone mięso mielone z ryb morskich czy ma być to mielonka np z dorsza czy też możemy to zastąpić np. kostka z mintaja 10% wody

poz.6 Ryba wędzona czy chodzi tutaj o makrelę wędzoną tuszę rozmiar

300-500

poz.7 Śledź płaty czy chodzi tutaj o salinaty w wiaderkach 4kg

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyjaśnia.

Odpowiedź:

Poz. 1. Panga biała filet mrożony b/sk - 20% glazury (wody),

Poz. 2 Mintaj filet mrożony b/sk – shater pack

Poz. 3 Mrożone mięso mielone z ryb morskich – mielonka z dorsza oraz innych ryb morskich bez wody

Poz. 6 Ryba wędzona – wędzona makrela tusza rozmiar 300-500

Poz. 7 Śledź płaty – ala matias wiaderko 4 kg


Wyjaśnienie do postępowania nr ZP/DPS/13/2019 pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2020” w części 6.

W związku z prowadzonym postępowaniem nr ZP/DPS/13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych w części 6 – Dostawa ryb, Zamawiający wyjaśnia (doprecyzowuje) asortyment pod pozycją 7 - Ryba wędzona.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje iż w części 6 – Dostawa ryb, asortyment w tabeli pod pozycją:

 7 – Ryba wędzona, Zamawiający wymaga ryby wędzonej makrela.


Otrzmane zapytanie do postępowania nr ZP/DPS/13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych do DPS Bramki na 2020 rok

W związku z prowadzonym postępowaniem nr ZP/DPS/13/2019  pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2020” – do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

 

Pytanie:

Czy dostawy w przypadku produktów mrożonych mogą być prowadzone w Poniedziałki i Czwartki?

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyjaśnia:

 

Odpowiedź:

W przypadku dostaw produktów mrożonych, Zamawiający dopuszcza dostawy w Poniedziałki
i Czwartki. 


Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do sprawy nr ZP/DPS/13/2019

Załącznik: załącznik 2 (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na cześci na 2020.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf