ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > Zamówienia publiczneWyjaśnienie do postępowania DA.26.1.2021 pn. „Dostawa środków czystościowych do DPS Bramki w Roku 2021

W prowadzonym postępowaniu nr DA.26.1.2021 pn. „Dostawa środków czystościowych do DPS Bramki w Roku 2021, wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia wielkości opakowań.

W załączeniu załącznik z poprawionymi wielkościami opakowań.

Jeśli wykonawca zaproponuje inną wielkość opakowań, wówczas jest zobowiązany do przeliczenia na wielkość opakowania podaną przez Zamawiającego

UWAGA!!!

Zamawiający nie dopuszcza innego asortymentu niż podany w załączniku nr 1.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składania ofert DA.26.1.2021 pn. „Dostawa środków czystościowych do DPS Bramki w Roku 2021"

Zaproszenie do składania ofert DA.26.1.2021 pn. „Dostawa środków czystościowych do DPS Bramki w Roku 2021"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

 

"Dostawę artykułów żywnościowych dla  Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

na 2021 rok.”

Załącznik: ZAŁĄCZNIK 1 (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otarcia ofert w postępowaniu nr DA.26.15.2020 pn "Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS Bramki na rok 2021"

W załączniku informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1429).


 

 Przypominamy!!!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

W związku z prowadzonym postępowaniem nr DA.26.15.2020 na dostawę artykułów żywnościowych w części 6 – Dostawa ryb, do Zamawiającego wpłynęło za

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyjaśnia:

 

Poz. 1. Panga biała filet mrożony b/sk – shater pack.

Poz. 2. Mintaj filet mrożony b/sk – shater pack

Poz. 3. Okoń nilowy mrożony b/sk – shater pack

Poz. 5. Ryba wędzona – wędzona makrela tusza rozmiar 300-500

Poz. 6. Śledź płaty – ala matias wiaderko 4kg


Ogłoszenie o zamówieniu pt.:

Więcej informacji w załącznikach

Załącznik: załącznik 1 (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na cześci na 2021-2 (1).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół wyboru oferty z postępowaniu nr ZP/DPS/2/2020

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach ul. Północna 18, 05-870 Błonie w związku z prowadzonym postępowaniem nr ZP/DPS/2/2020 na dostawę środków czystościowych do DPS Bramki w roku 2020  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, które w terminie wpłynęły do Zamawiającego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie do oferty

W związku z prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Bramkach postępowaniem nr ZP/DPS/2/2020 na dostawę środków czyszczących i polerujących do DPS Bramki w roku 2020, wpłynęło w dniu dzisiejszym zapytanie:

 

Czy podana ilość: 600 w pozycji 26, czyli ręcznik na roli dotyczy sztuki rolki czy opakowania?

Zamawiający wyjaśnia:

 

- w pozycji nr 26 tj. ręcznik papierowy 60m celuloza 2w pakowany po 12 szt. w zgrzewce - jako cena jednostkowa brutto proszę podać cenę brutto 1 rolki, natomiast wartość ogólna brutto to 600 x cena jednostkowa brutto

 

Jednocześnie informujemy:

Jeśli Wykonawcy już przygotowali swoje oferty i wysłali ale chcieliby dokonać zmian, mogą takowych dokonać do dnia 14.02.2020r. do godziny 10:00 – nawet w formie elektronicznej tj. przesłać wyjaśnienie lub poprawioną ofertę na podany w zaproszeniu adres email.

 


Zaproszenie do składania ofert ZP/DPS/2/2020 pn. „Dostawa środków czystościowych do DPS Bramki w Roku 2020r

Zaproszenie do składania ofert ZP/DPS/2/2020 pn. „Dostawa środków czystościowych do DPS Bramki w Roku 2020r

Załącznik: zał1 (Załącznik nr 1 poprawiona.pdf)
Załącznik: zał2 (Załącznik 2.pdf)
Załącznik: zał3 (Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf)
Załącznik: zał4 (Załącznik nr 4.pdf)
Załącznik: zał5 (Zaproszenie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry