Ząbkowice Śl. 19.05.2009 r.

FK-3/2009

 

 

ZARZĄD POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
UL. SIENKIEWICZA 11
57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

 

 

 

Na podstawie uchwały nr VII/57/2003 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Ząbkowickiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy. Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umorzyło do 19 maja 2009 roku wierzytelności
w stosunku do dwóch osób.

 

 

Decyzja nr

 

Data umorzenia

Kwota wierzytelności

 

Odsetki

 

Razem

 

RZ-4000/1/VI/08

18.05.2009

385,46 zł.

9,52 zł.

385,98  .

 

 

RZ-400/2/VII/07

 

05.01.2009

 

1.167,60 .

 

34,70 zł.

 

1.202,30 .

 

 

W związku z trudną sytuacją finansową oraz zgodnie z § 3 i § 4 w/cyt. Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego wierzytelność uznaje się za całkowicie nieściągalną, jeżeli ściągnięcie wierzytelności zagrozi ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji. Umorzenie wierzytelności nastąpiło na wniosek dłużnika. Wierzytelność dotyczy
zwrotu wypłaconej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

 

AA/PCPR