MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/ABD44595/informacjaoumorzeniu.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Ząbkowice Śl

Ząbkowic= e Śl. 01.04.2008 r.

FK 11/2008

 

 

ZARZĄD POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
UL. SIENKIEWICZA 11
57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

 

 

 

Na podstawie uchwały nr VII/57/2003 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia
26 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty spłat wierzytelności należnych Powiatowi
Ząbkowickiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Ząbkowickiego, = do
których nie stosuje się przepisów ustawy. Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg spłacaniu tych należności, a także organów do tego
uprawnionych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umorzyło do 31 marca <= br> 2008 roku wierzytelności w stosunku do jednej osoby.

 

 

Decyzja nr

 

Data umorzenia

Kwota wierzytelności

 

Odsetki

 

Razem

 

RZ-4212/3/V/06

17.03.2008

4.941,-

_

4.941,-

 

 

 

W związku z trudną sytuacją finansow= 61; oraz zgodnie z § 3 i § 4 w/cyt.
Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego wierzytelność uznaje się za
całkowicie nieściągalną, jeżeli ściągnięcie wierzytelności zagrozi
ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji. Umorzenie
wierzytelności nastąpiło na wniosek dłużnika. Wierzytelność dotyczy
zwrotu wypłaconej pomocy pienięż= nej na zagospodarowanie w formie
rzeczowej. Stwierdzono na podstawie przeprowadzonych wywiadów
środowiskowych, że zostały spełnione przesłanki do umorzenia
wierzytelności.