INFORMACJA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że na podstawie uchwały nr VII/57/2003 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Ząbkowickiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 143, poz. 2418), umorzyło w roku 2005 oraz w pierwszym półroczu 2006 roku wierzytelność z tytułu odpłatności za pobyt dziecka/dzieci w rodzinie zastępczej w stosunku do następujących osób:

 

Nazwisko i Imię

Numer decyzji

Data umorzenia

 

Pasternak Piotr

 

 

RZ-4000/38/VII/03

 

2005.05.31.

 

Filipowicz Monika

 

 

RZ-4000/20/VII/01

 

2006.03.13.

 

Gieniec Elżbieta

 

 

RZ-4001/12/II/05

 

2006.06.09.

 

 

 

INFORMACJA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że na podstawie uchwały nr VII/57/2003 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Ząbkowickiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 143, poz. 2418), umorzyło w roku 2005 oraz w pierwszym półroczu 2006 roku wierzytelność z tytułu zobowiązania do zwrotu nadpłaconej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie wydatków na utrzymania w związku z kontynuowaniem nauki w stosunku do następujących osób:

 

Nazwisko i Imię

Numer decyzji

Data umorzenia

 

Mruczek Ewelina

 

 

RZ-4212/8/IV/03

 

2006.01.04.

 

Sobolewski Paweł

 

 

RZ-4112/18/VIII/04

 

2006.06.10.

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. Zm.) oraz § 5 umowy nr 1, RON-5110/1/2003 z dnia 23 października 2003 roku, w pierwszym półroczu 2006 roku umorzyło wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 

Nazwisko i Imię

Numer decyzji

Data umorzenia

 

Kuruc Piotr

 

 

RON-5110/1/2003

 

2006.04.25.