ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu


BIP > O NASO nas


Witamy


W wyniku Uchwały Nr VIII/62/2007 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 06 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej powołano Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu (PZDiT) oraz nadano mu Statut określający przedmiot jego działalności stanowiący załącznik do tej Uchwały.


Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu jest jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego, prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.


Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu wykonuje zadania w imieniu Powiatu Łowickiego oraz zadania powierzone przez Zarząd Powiatu Łowickiego, jako zarządcę dróg powiatowych wobec tych dróg na terenie Powiatu Łowickiego, jak i wobec dróg przyjętych przez Powiat Łowicki od innych zarządców w drodze porozumień. Zarząd jest w tym zakresie zarządem drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.


strzałka do góry