ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > Koordynator do spraw dostępnościKoordynator do spraw dostępności

Dane Koordynatora ds. Dostępności:

Barbara Świerdza – Pomoc administracyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

42-300 Myszków ul. Partyzantów 21

tel. 34/315-79-08, 34/313-02-98 fax. 34/315-79-08,

 e-mail: pcprmyszkow1@wp.pl

Do zadań Koordynatora ds. Dostępności należy w szczególności:

1/ wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

2/ przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami służącymi

zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

3/ monitorowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 


strzałka do góry