ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > Warsztaty Terapii Zajęciowej > WTZ w WojsławicachWarsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

grafika

 

adres WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

42-350 Koziegłowy ul. Szkolna 3

tel. 34/315-01-38

Jednostka prowadząca WTZ

Gminno - Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Koziegłowach

Data rozpoczęcia

działalności WTZ

27.12.2006 r.

Kierownik WTZ

Mariola Knieja

 

 

W zajęciach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych. W Warsztacie istnieje 6 pracowni:

1/ pracownia artystyczna

2/ pracownia przetwórstwa i gospodarstwa domowego

3/ pracownia techniczna 

4/ pracownia sadowniczo- ogrodnicza

5/ pracownia kaletniczo-galanteryjna

6/ pracownia podtrzymywania umiejętności edukacyjnych

W dniu 10 kwietnia 2013 r. Zarząd Powiatu w Myszkowie podjął uchwałę w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego WTZ w Wojsławicach, a Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 25 kwietnia 2013 r. uchwałą wprowadziła reorganizację Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, na podstawie której w strukturach GMOPS wyodrębniono placówkę: warsztat terapii zajęciowej.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego WTZ w Wojsławicach. Stronami porozumienia był:

1/ Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie zwany „Powiatem”

2/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ślaski Oddział Regionalny w Katowicach zwane „Przekazującym”

3/ Gmina i Miasto Koziegłowy zwana „Gminą.

Następstwem porozumienia były zawarte w dniu 28 maja 2013 r. umowy o warunkach dofinansowania WTZ w Wojsławicach ze środków PFRON oraz środków własnych Powiatu Myszkowskiego pomiędzy Zarządem Powiatu w Myszkowie a Gminno- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koziegłowach, które obowiązują od 29 maja 2013 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry