ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


BIP > PracownicyPracownicy PCPR

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektor

mgr Agnieszka Sionek

Sekretariat

      Barbara Świerdza

Stanowisko do spraw organizacyjnych

Pracownik socjalny, Koordynator ds. Dostępności

mgr Małgorzata Pawlik - Karcz

Sekcja do spraw finansowo- księgowych

Główny Księgowy

Alicja Noszczyk

Księgowy

mgr Ilona Ślęzak

Dział do spraw pracy z rodziną, dzieckiem i wybranymi grupami społecznymi

Pracownik socjalny

mgr Sylwia Gałązka

Pracownik socjalny

mgr Magdalena Uryniak

Pracownik socjalny

mgr Marcelina Kulak

Zespół do spraw pieczy zastępczej

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Małgorzata Hoff

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Anna Więcek

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 mgr Katarzyna Gradek

Sekcja ds. ograniczania skutków niepełnosprawności i realizacji programów celowych

Pracownik socjalny - doradca osoby niepełnosprawnej

mgr Beata Kozioł - Olszewska

Pracownik socjalny

mgr Magdalena Cisowska

   strzałka do góry