Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

     Liczba odsłon strony głównej:     34034
Opcje menu:
    Statut    4565
    Zamówienia Publiczne    8825
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    977
    Kierownictwo jednostki    749
    Komórki organizacyjne    729
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    451
    Struktura organizacyjna    504
    Charakterystyka obiektu    525
    Koszt utrzymania    495
    Nabór na stanowiska    481
    Majątek jednostki    422
    Budżet    430
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej    454
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2017 r.    345
    Regulamin organizacyjny    406
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 23.04.2018. 15:37
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10