Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

     Liczba odsłon strony głównej:     54010
Opcje menu:
    Statut    5194
    Zamówienia Publiczne    11133
    Kierownictwo jednostki    2328
    Komórki organizacyjne    2500
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    1441
    Struktura organizacyjna    1793
    Charakterystyka obiektu    1449
    Koszt utrzymania    1352
    Nabór na stanowiska    1483
    Majątek jednostki    1110
    Budżet    1186
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej    1346
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2017 r.    1284
    Regulamin organizacyjny    1277
    Klauzula informacyjna    757
    Polityka prywatności    1251
    Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego     871
    Klauzula informacyjna dla kontrahentów     735
    Klauzula dla mieszkańców i odwiedzających    805
    Klauzula informacyjna dla parcowników    410
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    866
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2018 r    669
    Zarządzenie Dyrektora    413
    Zarządzenie w sprawie powołania IOD     316
    Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 1 przy Domu Pomocy    5
    Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 2 przy Domu Pomocy    7
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 26.08.2019. 01:35
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10