Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

     Liczba odsłon strony głównej:     30917
Opcje menu:
    Statut    4505
    Zamówienia Publiczne    8511
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    908
    Kierownictwo jednostki    688
    Komórki organizacyjne    648
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    408
    Struktura organizacyjna    453
    Charakterystyka obiektu    477
    Koszt utrzymania    442
    Nabór na stanowiska    422
    Majątek jednostki    380
    Budżet    384
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej    409
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2017 r.    302
    Regulamin organizacyjny    183
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 21.02.2018. 03:55
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10