Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

     Liczba odsłon strony głównej:     50904
Opcje menu:
    Statut    5085
    Zamówienia Publiczne    10686
    Kierownictwo jednostki    2065
    Komórki organizacyjne    2210
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    1379
    Struktura organizacyjna    1548
    Charakterystyka obiektu    1333
    Koszt utrzymania    1211
    Nabór na stanowiska    1333
    Majątek jednostki    1027
    Budżet    1100
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej    1040
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2017 r.    1151
    Regulamin organizacyjny    1109
    Klauzula informacyjna    647
    Polityka prywatności    1097
    Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego     759
    Klauzula informacyjna dla kontrahentów     651
    Klauzula dla mieszkańców i odwiedzających    713
    Klauzula informacyjna dla parcowników    318
    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    689
    Plan postępowań o zamówienia publiczne na 2018 r    570
    Zarządzenie Dyrektora    168
    Zarządzenie w sprawie powołania IOD     161
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 19.04.2019. 09:10
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10