Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

     Liczba odsłon strony głównej:     26529
Opcje menu:
    Dane teleadresowe    4719
    Cele i zadania    3243
    Majątek    3317
    Struktura własnościowa    3766
    Status prawny    3375
    Rada Społeczna    3707
    Organizacja Szpitala    4538
    Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych    2830
    Przyjmowanie i załatwianie spraw    3480
    Rejestry, archiwa i udostępnianie danych    3094
    Zamówienia publiczne    27935
    Obszar działania    3532
    Gospodarka finansowa    2989
    Postanowienia końcowe    2694
    Informacje nieudostępnione w BIP    2668
    Statut    2584
    Instrukcja    2454
    Postanowienia ogólne    2145
    Kierownictwo    3725
    Konkursy    514
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 24.09.2017. 17:46
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21