Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

     Liczba odsłon strony głównej:     35420
Opcje menu:
    Dane teleadresowe    6731
    Cele i zadania    4238
    Majątek    4234
    Struktura własnościowa    4692
    Status prawny    4164
    Rada Społeczna    4607
    Organizacja Szpitala    5788
    Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych    3669
    Przyjmowanie i załatwianie spraw    4475
    Rejestry, archiwa i udostępnianie danych    3923
    Zamówienia publiczne    29920
    Obszar działania    4497
    Gospodarka finansowa    3808
    Postanowienia końcowe    3642
    Informacje nieudostępnione w BIP    3597
    Statut    3623
    Instrukcja    3514
    Postanowienia ogólne    2840
    Kierownictwo    6171
    Konkursy    2324
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 24.01.2019. 09:36
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21