Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

     Liczba odsłon strony głównej:     31753
Opcje menu:
    Dane teleadresowe    5835
    Cele i zadania    3980
    Majątek    3841
    Struktura własnościowa    4315
    Status prawny    3859
    Rada Społeczna    4152
    Organizacja Szpitala    5192
    Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych    3256
    Przyjmowanie i załatwianie spraw    4139
    Rejestry, archiwa i udostępnianie danych    3556
    Zamówienia publiczne    29146
    Obszar działania    4014
    Gospodarka finansowa    3498
    Postanowienia końcowe    3263
    Informacje nieudostępnione w BIP    3263
    Statut    3124
    Instrukcja    3061
    Postanowienia ogólne    2513
    Kierownictwo    5174
    Konkursy    1288
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 25.05.2018. 16:46
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21