Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

     Liczba odsłon strony głównej:     38201
Opcje menu:
    Dane teleadresowe    7247
    Cele i zadania    4540
    Majątek    4521
    Struktura własnościowa    5011
    Status prawny    4503
    Rada Społeczna    4930
    Organizacja Szpitala    6167
    Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych    3968
    Przyjmowanie i załatwianie spraw    4758
    Rejestry, archiwa i udostępnianie danych    4200
    Zamówienia publiczne    30373
    Obszar działania    4835
    Gospodarka finansowa    4085
    Postanowienia końcowe    3912
    Informacje nieudostępnione w BIP    3876
    Statut    3931
    Instrukcja    3841
    Postanowienia ogólne    3149
    Kierownictwo    6686
    Konkursy    2793
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 24.05.2019. 01:06
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21