Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

     Liczba odsłon strony głównej:     30537
Opcje menu:
    Dane teleadresowe    5649
    Cele i zadania    3873
    Majątek    3744
    Struktura własnościowa    4198
    Status prawny    3758
    Rada Społeczna    4047
    Organizacja Szpitala    5045
    Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych    3140
    Przyjmowanie i załatwianie spraw    4010
    Rejestry, archiwa i udostępnianie danych    3438
    Zamówienia publiczne    28902
    Obszar działania    3875
    Gospodarka finansowa    3371
    Postanowienia końcowe    3145
    Informacje nieudostępnione w BIP    3139
    Statut    3004
    Instrukcja    2934
    Postanowienia ogólne    2430
    Kierownictwo    4955
    Konkursy    1100
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 20.03.2018. 20:14
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21