Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

     Liczba odsłon strony głównej:     37364
Opcje menu:
    Dane teleadresowe    7069
    Cele i zadania    4465
    Majątek    4449
    Struktura własnościowa    4923
    Status prawny    4409
    Rada Społeczna    4840
    Organizacja Szpitala    6055
    Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych    3900
    Przyjmowanie i załatwianie spraw    4703
    Rejestry, archiwa i udostępnianie danych    4138
    Zamówienia publiczne    30162
    Obszar działania    4744
    Gospodarka finansowa    4019
    Postanowienia końcowe    3850
    Informacje nieudostępnione w BIP    3810
    Statut    3849
    Instrukcja    3756
    Postanowienia ogólne    3087
    Kierownictwo    6523
    Konkursy    2667
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 20.03.2019. 14:18
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21