Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

     Liczba odsłon strony głównej:     33637
Opcje menu:
    Dane teleadresowe    6421
    Cele i zadania    4092
    Majątek    3964
    Struktura własnościowa    4525
    Status prawny    3995
    Rada Społeczna    4361
    Organizacja Szpitala    5502
    Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych    3421
    Przyjmowanie i załatwianie spraw    4300
    Rejestry, archiwa i udostępnianie danych    3708
    Zamówienia publiczne    29522
    Obszar działania    4185
    Gospodarka finansowa    3649
    Postanowienia końcowe    3400
    Informacje nieudostępnione w BIP    3427
    Statut    3306
    Instrukcja    3213
    Postanowienia ogólne    2692
    Kierownictwo    5624
    Konkursy    1668
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 22.10.2018. 09:52
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21