Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

     Liczba odsłon strony głównej:     28647
Opcje menu:
    Dane teleadresowe    5251
    Cele i zadania    3700
    Majątek    3579
    Struktura własnościowa    4043
    Status prawny    3577
    Rada Społeczna    3864
    Organizacja Szpitala    4787
    Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych    2981
    Przyjmowanie i załatwianie spraw    3829
    Rejestry, archiwa i udostępnianie danych    3249
    Zamówienia publiczne    28396
    Obszar działania    3697
    Gospodarka finansowa    3162
    Postanowienia końcowe    2975
    Informacje nieudostępnione w BIP    2965
    Statut    2808
    Instrukcja    2754
    Postanowienia ogólne    2301
    Kierownictwo    4423
    Konkursy    809
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 17.12.2017. 09:08
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21