Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     85105
Opcje menu:
    DOSTAWY    51291
    ROBOTY BUDOWLANE    29926
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    10709
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    1907
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    1772
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2051
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    1846
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    1618
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1522
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    1730
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    1841
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    1893
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    1880
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1495
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1649
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    1865
    025/ACMMiT/AW/09     1666
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1653
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1612
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1567
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    1888
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1396
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1577
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1433
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1606
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1469
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    1775
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    1872
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5100
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1652
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2380
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1374
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1551
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1606
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1390
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1576
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1546
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1452
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    1705
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2398
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    1619
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1527
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    1575
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1488
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1240
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    1953
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1445
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1669
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1458
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1526
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    1624
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1575
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1569
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1502
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2416
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    2832
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2338
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1418
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1435
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2456
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1562
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1255
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    2764
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1477
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    1720
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1564
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1554
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1503
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1395
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1493
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1309
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1408
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1336
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1345
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1495
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1242
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1540
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1400
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1512
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    1779
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1394
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    1753
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2297
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2493
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1388
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1396
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    1675
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1513
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1601
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1442
    09- Dostawa mebli    1433
    09-1 Dostawa mebli     1375
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1596
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1267
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    1821
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1242
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1362
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    1940
    USŁUGI    13989
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1419
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2288
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1400
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1625
    KONKURSY     22941
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1657
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1529
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1594
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1404
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3484
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1423
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1295
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1619
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2228
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1436
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1521
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1370
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1287
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1551
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1352
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    3957
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1369
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3624
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    1955
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1406
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1341
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1573
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1375
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1309
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    1988
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1515
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1280
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1553
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1508
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1281
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    1678
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1128
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     670
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1151
    ZAPYTANIA OFERTOWE    22538
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1035
    ZAPYTANIA OFERTOWE     16695
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1009
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1133
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1157
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1563
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1380
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1061
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1170
    26-Świadczenie usług żywienia    1004
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    980
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    1787
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    862
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1082
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6390
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1116
    01- serwis sprzętu medycznego    1322
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1026
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1136
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    953
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    1973
    11- dostawa leków    907
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1064
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1311
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1149
    09-1 Roboty budowlane    662
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2290
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    659
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    675
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    489
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    374
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    648
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    452
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    736
    15- Świadczenie usług ochrony    466
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    3949
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    535
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    427
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    348
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    166
    02- Dostawa wyrobów medycznych    871
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    280
    11- Dostawa wyrobów medycznych    235
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    506
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    357
    12- Dostawa wyrobów medycznych    228
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    185
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    1358
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    158
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1422
    04- Budowa zbiornika wody    392
    20- Budowa zbiornika wody    838
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    27622
    09- dostawa wyrobów medycznych    1378
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    676
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    767
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    449
    29- dostawa leków - program lekowy    440
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     588
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    424
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    802
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    556
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    407
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    532
    02- serwis sprzętu medycznego    864
    06- dostawa leków    142
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    28
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 26.02.2017. 13:11
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23