Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     127519
Opcje menu:
    DOSTAWY    57889
    ROBOTY BUDOWLANE    32485
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    12276
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    2106
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    2044
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2257
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    2310
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    1871
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1672
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    1922
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    2046
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2109
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    2087
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1728
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1899
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    2062
    025/ACMMiT/AW/09     1861
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1874
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1813
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1723
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2136
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1624
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1861
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1600
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1789
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1677
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    1986
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    2095
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5474
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1809
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2596
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1561
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1784
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1795
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1523
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1734
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1782
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1657
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    1926
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2589
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    2128
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1713
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    1936
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1717
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1461
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2158
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1726
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1847
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1760
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1772
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    1989
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1751
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1868
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1806
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2697
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3218
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2589
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1666
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1572
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2711
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1729
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1462
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    3145
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1643
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    1921
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1767
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1771
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1716
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1638
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1664
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1553
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1671
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1559
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1513
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1717
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1554
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1674
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1534
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1687
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    1970
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1566
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    1944
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2550
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2743
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1633
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1672
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    2006
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1717
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1838
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1659
    09- Dostawa mebli    1730
    09-1 Dostawa mebli     1559
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1817
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1443
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2186
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1516
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1653
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2119
    USŁUGI    27090
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1570
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2441
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1700
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1832
    KONKURSY     33950
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1871
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1781
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1886
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1613
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3632
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1675
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1606
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1818
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2471
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1706
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1742
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1613
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1510
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1806
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1550
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4117
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1670
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3846
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2199
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1760
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1658
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1722
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1587
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1549
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2159
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1783
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1577
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1750
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1693
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1550
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    1915
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1334
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     716
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1446
    ZAPYTANIA OFERTOWE    35121
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1300
    ZAPYTANIA OFERTOWE     27299
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1187
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1406
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1302
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1775
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1611
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1377
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1316
    26-Świadczenie usług żywienia    1282
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1215
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    2010
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1082
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1416
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6582
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1333
    01- serwis sprzętu medycznego    1481
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1241
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1394
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1110
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2191
    11- dostawa leków    1156
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1203
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1554
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1581
    09-1 Roboty budowlane    909
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2496
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    972
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    911
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    763
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    731
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    993
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    689
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1407
    15- Świadczenie usług ochrony    1159
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4765
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    1567
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1203
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1431
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    755
    02- Dostawa wyrobów medycznych    1712
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    888
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1006
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    979
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1194
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1357
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    725
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2046
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    737
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1916
    04- Budowa zbiornika wody    807
    20- Budowa zbiornika wody    1129
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    27916
    09- dostawa wyrobów medycznych    2076
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    996
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1120
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    810
    29- dostawa leków - program lekowy    942
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1293
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1083
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1413
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    958
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1079
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    1910
    02- serwis sprzętu medycznego    2003
    06- dostawa leków    1091
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1146
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1280
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1023
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1017
    11- dostawa wyrobów medycznych    2946
    12- dostawa wyrobów medycznych    1280
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    903
    14 - dostawa leków    1299
    Protokoły z kontroli    1018
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    1280
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1058
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    1611
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10014
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1193
    20- dostawa aparatury medycznej    3788
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    993
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1002
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1262
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    708
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    923
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    6824
    1- dostawa leków - program lekowy    521
    4- dostawa leków    366
    3- Serwis komory Haux    151
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    126
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     90
    7- Serwis komory Haux    92
    10- Serwis komory Haux    23
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 20.03.2018. 20:15
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23