Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     140493
Opcje menu:
    DOSTAWY    60739
    ROBOTY BUDOWLANE    33666
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    12839
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    2218
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    2162
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2393
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    2488
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    2185
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1760
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    2052
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    2161
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2237
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    2170
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1820
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    2009
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    2152
    025/ACMMiT/AW/09     1963
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1980
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1915
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1803
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2257
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1700
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1998
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1690
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1894
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1782
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    2119
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    2208
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5600
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1914
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2702
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1680
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1868
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1898
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1615
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1817
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1878
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1734
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    2050
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2693
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    2288
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1901
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    2085
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1828
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1551
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2244
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1804
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1947
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1932
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1908
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    2114
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1844
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    2022
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1933
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2827
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3344
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2667
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1787
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1650
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2804
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1820
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1544
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    3252
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1745
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    2060
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1866
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1887
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1823
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1741
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1749
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1638
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1832
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1675
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1608
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1814
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1646
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1782
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1635
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1799
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    2069
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1701
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    2078
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2661
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2883
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1748
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1763
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    2120
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1826
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1935
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1772
    09- Dostawa mebli    1855
    09-1 Dostawa mebli     1669
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1935
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1550
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2315
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1620
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1766
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2211
    USŁUGI    33653
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1679
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2556
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1810
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1946
    KONKURSY     39178
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1987
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1901
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1989
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1720
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3745
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1783
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1711
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1931
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2583
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1835
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1846
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1709
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1639
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1906
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1639
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4213
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1795
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3962
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2318
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1921
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1770
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1834
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1690
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1653
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2283
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1924
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1716
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1869
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1759
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1651
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    2027
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1432
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     758
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1605
    ZAPYTANIA OFERTOWE    40387
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1412
    ZAPYTANIA OFERTOWE     32341
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1289
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1533
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1376
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1891
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1732
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1481
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1433
    26-Świadczenie usług żywienia    1420
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1335
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    2121
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1182
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1570
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6693
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1468
    01- serwis sprzętu medycznego    1582
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1345
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1478
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1219
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2302
    11- dostawa leków    1273
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1299
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1645
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1783
    09-1 Roboty budowlane    998
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2601
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    1112
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    1037
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    858
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    818
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    1129
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    836
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1604
    15- Świadczenie usług ochrony    1356
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4980
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    1730
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1493
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1638
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    998
    02- Dostawa wyrobów medycznych    1956
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    1278
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1227
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    1176
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1539
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1583
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    818
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2144
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    840
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    2142
    04- Budowa zbiornika wody    907
    20- Budowa zbiornika wody    1272
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    28072
    09- dostawa wyrobów medycznych    2228
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    1150
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1230
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    924
    29- dostawa leków - program lekowy    1165
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1410
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1216
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1509
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    1059
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1170
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    2063
    02- serwis sprzętu medycznego    2115
    06- dostawa leków    1175
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1258
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1384
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1064
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1109
    11- dostawa wyrobów medycznych    3043
    12- dostawa wyrobów medycznych    1415
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    1012
    14 - dostawa leków    1426
    Protokoły z kontroli    1241
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    1412
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1097
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    1785
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10398
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1322
    20- dostawa aparatury medycznej    3893
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1106
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1167
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1344
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    728
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1041
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    7966
    1- dostawa leków - program lekowy    804
    4- dostawa leków    1276
    3- Serwis komory Haux    552
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    883
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     647
    7- Serwis komory Haux    419
    10- Serwis komory Haux    1083
    11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P    1207
    05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2815
    08- ROBOTY BUDOWLANE     1201
    16- dostawa wyrobów medycznych    1316
    19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW    1068
    17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH     1782
    12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej    1408
    18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce    623
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 26.09.2018. 06:20
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23