Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     131744
Opcje menu:
    DOSTAWY    58773
    ROBOTY BUDOWLANE    32877
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    12505
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    2177
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    2113
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2334
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    2433
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    2151
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1720
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    1993
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    2111
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2174
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    2144
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1781
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1966
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    2119
    025/ACMMiT/AW/09     1911
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1934
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1866
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1777
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2199
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1676
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1948
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1655
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1846
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1736
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    2064
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    2155
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5539
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1859
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2657
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1634
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1841
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1861
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1583
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1792
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1842
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1716
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    1994
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2646
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    2206
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1764
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    2022
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1771
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1509
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2212
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1778
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1906
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1848
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1859
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    2074
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1803
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1943
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1873
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2754
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3282
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2639
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1732
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1621
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2771
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1789
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1514
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    3209
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1699
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    2009
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1838
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1850
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1784
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1700
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1723
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1616
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1775
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1636
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1573
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1784
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1614
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1745
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1595
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1758
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    2033
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1638
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    2007
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2620
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2821
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1696
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1734
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    2083
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1790
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1902
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1728
    09- Dostawa mebli    1811
    09-1 Dostawa mebli     1633
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1886
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1523
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2265
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1585
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1729
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2181
    USŁUGI    29466
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1634
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2508
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1771
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1901
    KONKURSY     35763
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1949
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1860
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1961
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1684
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3697
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1735
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1678
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1884
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2543
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1782
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1803
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1677
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1581
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1875
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1608
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4178
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1748
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3924
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2278
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1841
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1726
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1786
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1648
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1610
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2231
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1859
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1657
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1821
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1731
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1616
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    1979
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1402
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     753
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1541
    ZAPYTANIA OFERTOWE    36931
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1359
    ZAPYTANIA OFERTOWE     29009
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1254
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1482
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1357
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1845
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1689
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1438
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1385
    26-Świadczenie usług żywienia    1376
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1282
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    2077
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1151
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1508
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6651
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1420
    01- serwis sprzętu medycznego    1547
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1306
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1456
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1179
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2277
    11- dostawa leków    1233
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1270
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1617
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1694
    09-1 Roboty budowlane    972
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2566
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    1063
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    990
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    835
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    795
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    1067
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    786
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1530
    15- Świadczenie usług ochrony    1285
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4910
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    1686
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1330
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1572
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    873
    02- Dostawa wyrobów medycznych    1811
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    1047
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1139
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    1095
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1430
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1480
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    794
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2111
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    806
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    2063
    04- Budowa zbiornika wody    880
    20- Budowa zbiornika wody    1210
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    28036
    09- dostawa wyrobów medycznych    2165
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    1096
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1190
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    897
    29- dostawa leków - program lekowy    1098
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1367
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1162
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1483
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    1032
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1145
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    2012
    02- serwis sprzętu medycznego    2080
    06- dostawa leków    1148
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1216
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1347
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1036
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1082
    11- dostawa wyrobów medycznych    2990
    12- dostawa wyrobów medycznych    1359
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    969
    14 - dostawa leków    1366
    Protokoły z kontroli    1139
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    1349
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1070
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    1695
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10279
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1263
    20- dostawa aparatury medycznej    3853
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1059
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1076
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1313
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    719
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    997
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    7339
    1- dostawa leków - program lekowy    679
    4- dostawa leków    678
    3- Serwis komory Haux    505
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    536
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     499
    7- Serwis komory Haux    372
    10- Serwis komory Haux    634
    11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P    422
    05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO    1260
    08- ROBOTY BUDOWLANE     5
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 25.05.2018. 16:47
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23