Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     167242
Opcje menu:
    DOSTAWY    65113
    ROBOTY BUDOWLANE    39775
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    17636
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    3166
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    2984
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     3529
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    2843
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    2565
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    2557
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    2612
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    3242
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2583
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    2796
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    2478
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    2338
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    2482
    025/ACMMiT/AW/09     2374
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    3005
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    2566
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    2234
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2604
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    2009
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    2445
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1958
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    2390
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    2152
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    2461
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    2599
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    6103
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    2780
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    3675
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    2101
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    2253
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    2418
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1900
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    2140
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    2191
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    2091
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    2529
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    3087
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    3232
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    4221
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    2577
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    2223
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    2024
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2651
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    2157
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    2256
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    2236
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    2210
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    2435
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    2141
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    2361
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    2257
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    3297
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3834
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2949
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    2263
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    2116
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    3106
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    2108
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1904
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    3578
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    2040
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    2531
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     2341
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    2353
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    2160
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     2201
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    2090
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1919
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    2128
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    2090
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1971
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    2129
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    2086
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    2207
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    2133
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     2110
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    2377
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    2069
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    2417
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    3166
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    3245
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    2047
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    2313
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    2428
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     2145
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    2318
    15-1 dostawa produktów leczniczych    2206
    09- Dostawa mebli    2168
    09-1 Dostawa mebli     2062
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    2312
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1866
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2636
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1946
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    2086
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2538
    USŁUGI    41507
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    2164
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    3044
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    2106
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    2413
    KONKURSY     45488
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    2312
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    2387
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    2302
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    2044
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    4096
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    2249
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    2051
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    2168
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2892
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    4583
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2297
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    2019
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1962
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    2307
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1925
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4494
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    2264
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     4311
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2610
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    2410
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    2060
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    2255
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    2037
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    2119
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2571
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    2459
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    2038
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    2331
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    2042
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1935
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    2323
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1717
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     1139
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1953
    ZAPYTANIA OFERTOWE    47090
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1941
    ZAPYTANIA OFERTOWE     38050
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1608
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1845
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1662
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    2588
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     2250
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1949
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1691
    26-Świadczenie usług żywienia    1720
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1982
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    2564
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1743
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1868
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6971
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1954
    01- serwis sprzętu medycznego    2066
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1848
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1842
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1510
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2697
    11- dostawa leków    1636
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1788
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1966
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    2320
    09-1 Roboty budowlane    1349
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2903
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    1408
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    1355
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    1336
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    1354
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    1557
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    1350
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1962
    15- Świadczenie usług ochrony    1895
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    5516
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    2127
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1892
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1939
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    1319
    02- Dostawa wyrobów medycznych    2252
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    1575
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1527
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    1652
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1878
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1952
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    1571
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2530
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    1308
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    2466
    04- Budowa zbiornika wody    1475
    20- Budowa zbiornika wody    1588
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    28360
    09- dostawa wyrobów medycznych    2670
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    1333
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1572
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    1087
    29- dostawa leków - program lekowy    1335
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1886
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1581
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1681
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    1518
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1625
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    2445
    02- serwis sprzętu medycznego    2333
    06- dostawa leków    1374
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1503
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1584
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1100
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1306
    11- dostawa wyrobów medycznych    3266
    12- dostawa wyrobów medycznych    1639
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    1214
    14 - dostawa leków    1646
    Protokoły z kontroli    3284
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    4072
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1514
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    2159
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10688
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1881
    20- dostawa aparatury medycznej    4024
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1434
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1375
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1755
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    883
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1236
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    8526
    1- dostawa leków - program lekowy    987
    4- dostawa leków    1550
    3- Serwis komory Haux    696
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    1030
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     2817
    7- Serwis komory Haux    555
    10- Serwis komory Haux    1231
    11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P    1541
    05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO    3333
    08- ROBOTY BUDOWLANE     1397
    16- dostawa wyrobów medycznych    1918
    19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW    1732
    17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH     2516
    12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej    2516
    18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce    1194
    14-1 usługa prania i dezynfekcji    495
    15- odbiór odpadów med. i innych    542
    16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT    600
    02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux    1255
    06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy     1396
    09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek.    118
    03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia    61
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 19.04.2019. 08:16
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23