Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     144918
Opcje menu:
    DOSTAWY    61196
    ROBOTY BUDOWLANE    33891
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    12920
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    2231
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    2181
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2408
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    2495
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    2197
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1767
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    2062
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    2174
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2246
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    2181
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1827
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    2026
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    2161
    025/ACMMiT/AW/09     1971
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1993
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1925
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1818
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2263
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1709
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    2006
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1698
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1903
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1791
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    2130
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    2217
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5616
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1921
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2720
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1695
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1877
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1906
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1625
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1825
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1889
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1742
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    2063
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2704
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    2304
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1914
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    2103
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1844
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1561
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2255
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1816
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1964
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1949
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1922
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    2127
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1856
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    2048
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1955
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2842
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3358
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2676
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1796
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1663
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2815
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1827
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1554
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    3266
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1758
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    2073
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1875
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1902
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1834
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1750
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1756
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1648
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1842
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1688
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1622
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1824
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1660
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1795
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1644
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1811
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    2078
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1710
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    2094
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2676
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2893
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1753
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1794
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    2132
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1834
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1946
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1785
    09- Dostawa mebli    1864
    09-1 Dostawa mebli     1677
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1948
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1563
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2329
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1631
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1785
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2225
    USŁUGI    35109
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1684
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2564
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1821
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1956
    KONKURSY     40418
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    2001
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1911
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    2001
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1737
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3764
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1790
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1724
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1943
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2590
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1855
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1858
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1720
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1645
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1916
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1646
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4221
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1806
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3971
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2329
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1943
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1784
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1850
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1700
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1659
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2293
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1937
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1733
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1882
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1765
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1659
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    2036
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1441
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     758
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1616
    ZAPYTANIA OFERTOWE    41628
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1438
    ZAPYTANIA OFERTOWE     33556
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1301
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1549
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1384
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1905
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1739
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1498
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1439
    26-Świadczenie usług żywienia    1432
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1345
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    2133
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1192
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1582
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6700
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1480
    01- serwis sprzętu medycznego    1595
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1353
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1488
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1227
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2313
    11- dostawa leków    1284
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1311
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1658
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1807
    09-1 Roboty budowlane    1011
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2614
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    1122
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    1046
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    865
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    826
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    1139
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    847
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1611
    15- Świadczenie usług ochrony    1370
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4995
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    1741
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1502
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1649
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    1017
    02- Dostawa wyrobów medycznych    1966
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    1295
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1237
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    1199
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1549
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1601
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    828
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2153
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    849
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    2156
    04- Budowa zbiornika wody    918
    20- Budowa zbiornika wody    1294
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    28082
    09- dostawa wyrobów medycznych    2242
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    1166
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1236
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    933
    29- dostawa leków - program lekowy    1172
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1422
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1224
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1517
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    1067
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1183
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    2078
    02- serwis sprzętu medycznego    2128
    06- dostawa leków    1182
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1273
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1396
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1071
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1119
    11- dostawa wyrobów medycznych    3051
    12- dostawa wyrobów medycznych    1425
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    1027
    14 - dostawa leków    1440
    Protokoły z kontroli    1263
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    1430
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1102
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    1805
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10423
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1330
    20- dostawa aparatury medycznej    3905
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1118
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1183
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1348
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    729
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1055
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    7986
    1- dostawa leków - program lekowy    814
    4- dostawa leków    1301
    3- Serwis komory Haux    558
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    891
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     665
    7- Serwis komory Haux    430
    10- Serwis komory Haux    1089
    11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P    1215
    05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO    3167
    08- ROBOTY BUDOWLANE     1226
    16- dostawa wyrobów medycznych    1676
    19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW    1150
    17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH     2210
    12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej    1938
    18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce    971
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 13.11.2018. 16:33
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23