Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     86061
Opcje menu:
    DOSTAWY    51664
    ROBOTY BUDOWLANE    30157
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    10861
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    1923
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    1790
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2073
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    1866
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    1638
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1553
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    1749
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    1864
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    1917
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    1897
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1521
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1661
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    1891
    025/ACMMiT/AW/09     1687
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1673
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1634
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1587
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    1915
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1426
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1600
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1451
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1630
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1490
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    1795
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    1896
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5132
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1672
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2395
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1391
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1572
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1626
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1409
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1596
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1562
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1471
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    1731
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2422
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    1666
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1562
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    1596
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1511
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1264
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    1972
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1468
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1689
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1473
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1559
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    1660
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1597
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1588
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1529
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2453
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    2869
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2362
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1443
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1444
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2497
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1582
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1270
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    2802
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1497
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    1740
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1590
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1573
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1522
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1419
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1517
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1331
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1434
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1360
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1364
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1515
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1272
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1562
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1414
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1531
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    1802
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1416
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    1778
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2320
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2522
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1420
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1418
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    1698
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1536
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1633
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1471
    09- Dostawa mebli    1455
    09-1 Dostawa mebli     1397
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1617
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1287
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    1882
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1272
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1386
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    1966
    USŁUGI    15067
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1436
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2305
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1427
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1645
    KONKURSY     23944
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1676
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1557
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1623
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1424
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3505
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1444
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1355
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1639
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2253
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1453
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1536
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1394
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1319
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1573
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1367
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    3983
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1398
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3642
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    1974
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1435
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1369
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1594
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1395
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1330
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2008
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1550
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1318
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1571
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1528
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1299
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    1701
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1145
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     673
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1176
    ZAPYTANIA OFERTOWE    23767
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1058
    ZAPYTANIA OFERTOWE     17678
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1044
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1167
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1176
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1595
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1398
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1088
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1193
    26-Świadczenie usług żywienia    1028
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1001
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    1823
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    891
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1100
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6410
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1135
    01- serwis sprzętu medycznego    1347
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1054
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1156
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    978
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2004
    11- dostawa leków    928
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1081
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1338
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1189
    09-1 Roboty budowlane    688
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2315
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    685
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    697
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    516
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    395
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    682
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    472
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    762
    15- Świadczenie usług ochrony    492
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    3974
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    567
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    454
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    373
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    196
    02- Dostawa wyrobów medycznych    900
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    303
    11- Dostawa wyrobów medycznych    256
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    540
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    382
    12- Dostawa wyrobów medycznych    257
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    208
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    1384
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    182
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1458
    04- Budowa zbiornika wody    414
    20- Budowa zbiornika wody    864
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    27650
    09- dostawa wyrobów medycznych    1582
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    694
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    796
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    479
    29- dostawa leków - program lekowy    476
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     826
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    559
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    874
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    592
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    616
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    774
    02- serwis sprzętu medycznego    1278
    06- dostawa leków    385
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    346
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    291
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 30.03.2017. 16:26
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23