Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     175265
Opcje menu:
    DOSTAWY    65833
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    17826
    USŁUGI    44024
    ZAPYTANIA OFERTOWE    50165
    ZAPYTANIA OFERTOWE     40988
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1785
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    2003
    01- serwis sprzętu medycznego    2123
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1888
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1888
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1546
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2742
    11- dostawa leków    1690
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1837
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     2024
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    2390
    09-1 Roboty budowlane    1393
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2950
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    1453
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    1413
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    1382
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    1403
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    1627
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    1397
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    2006
    15- Świadczenie usług ochrony    1952
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    5560
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    2182
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1944
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1983
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    1377
    02- Dostawa wyrobów medycznych    2291
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    1628
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1568
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    1739
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1929
    12- Dostawa wyrobów medycznych    2007
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    1610
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2571
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    1354
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    2528
    04- Budowa zbiornika wody    1515
    20- Budowa zbiornika wody    1626
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    28403
    09- dostawa wyrobów medycznych    2718
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    1377
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1613
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    1137
    29- dostawa leków - program lekowy    1395
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1951
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1635
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1744
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    1571
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1669
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    2501
    02- serwis sprzętu medycznego    2376
    06- dostawa leków    1406
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1549
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1629
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1134
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1346
    11- dostawa wyrobów medycznych    3322
    12- dostawa wyrobów medycznych    1694
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    1269
    14 - dostawa leków    1698
    Protokoły z kontroli    3423
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    4122
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1547
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    2218
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10768
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1929
    20- dostawa aparatury medycznej    4072
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1488
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1439
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1795
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    911
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1285
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    8588
    1- dostawa leków - program lekowy    1047
    4- dostawa leków    1604
    3- Serwis komory Haux    756
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    1069
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     2941
    7- Serwis komory Haux    593
    10- Serwis komory Haux    1276
    11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P    1593
    05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO    3401
    08- ROBOTY BUDOWLANE     1446
    16- dostawa wyrobów medycznych    1991
    19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW    1810
    17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH     2570
    12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej    2565
    18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce    1244
    14-1 usługa prania i dezynfekcji    544
    15- odbiór odpadów med. i innych    597
    16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT    647
    02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux    1613
    06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy     1456
    09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek.    351
    03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia    590
    08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane    485
    ROBOTY BUDOWLANE    497
    08/UCMMiT/PN/AW/2018    258
    KONKURSY    547
    Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019    1255
    11- sukcesywne dostawy prod. farmac.    329
    Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne    44
    12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT    158
    17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II    228
    19- Centrala monotorująca i kardiomonitory    179
    KONKURSY ZAKOŃCZONE    1
    Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019    7
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 14.10.2019. 14:44
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23