Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     173338
Opcje menu:
    DOSTAWY    65653
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    17754
    USŁUGI    43902
    ZAPYTANIA OFERTOWE    48947
    ZAPYTANIA OFERTOWE     39842
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1751
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1975
    01- serwis sprzętu medycznego    2090
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1864
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1860
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1521
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2709
    11- dostawa leków    1657
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1811
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1995
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    2364
    09-1 Roboty budowlane    1369
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2926
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    1427
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    1390
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    1355
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    1379
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    1589
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    1371
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1980
    15- Świadczenie usług ochrony    1929
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    5537
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    2155
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1921
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1960
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    1346
    02- Dostawa wyrobów medycznych    2268
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    1599
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1544
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    1704
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1901
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1984
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    1586
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2545
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    1326
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    2494
    04- Budowa zbiornika wody    1491
    20- Budowa zbiornika wody    1602
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    28379
    09- dostawa wyrobów medycznych    2688
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    1347
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1589
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    1117
    29- dostawa leków - program lekowy    1363
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1923
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1612
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1713
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    1545
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1647
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    2476
    02- serwis sprzętu medycznego    2355
    06- dostawa leków    1381
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1527
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1603
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1112
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1326
    11- dostawa wyrobów medycznych    3291
    12- dostawa wyrobów medycznych    1670
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    1244
    14 - dostawa leków    1673
    Protokoły z kontroli    3367
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    4097
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1521
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    2192
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10733
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1903
    20- dostawa aparatury medycznej    4050
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1458
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1412
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1774
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    888
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1264
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    8559
    1- dostawa leków - program lekowy    1018
    4- dostawa leków    1581
    3- Serwis komory Haux    727
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    1044
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     2872
    7- Serwis komory Haux    571
    10- Serwis komory Haux    1248
    11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P    1570
    05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO    3374
    08- ROBOTY BUDOWLANE     1421
    16- dostawa wyrobów medycznych    1956
    19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW    1778
    17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH     2546
    12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej    2543
    18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce    1219
    14-1 usługa prania i dezynfekcji    521
    15- odbiór odpadów med. i innych    572
    16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT    625
    02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux    1584
    06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy     1433
    09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek.    301
    03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia    566
    08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane    461
    ROBOTY BUDOWLANE    407
    08/UCMMiT/PN/AW/2018    218
    KONKURSY    460
    Konkursy zakończone    377
    Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019    175
    Konkurs na stanowisko Ordynatora kliniki    282
    Konkurs na stanowisko Ordynatora kliniki    272
    11- sukcesywne dostawy prod. farmac.    137
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 17.07.2019. 18:18
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23