Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     90650
Opcje menu:
    DOSTAWY    52532
    ROBOTY BUDOWLANE    30526
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    11088
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    1956
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    1825
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2104
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    1889
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    1673
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1574
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    1773
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    1907
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    1946
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    1923
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1558
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1689
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    1920
    025/ACMMiT/AW/09     1710
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1701
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1664
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1605
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    1947
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1456
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1634
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1473
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1658
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1521
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    1816
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    1932
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5193
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1705
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2422
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1415
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1608
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1651
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1429
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1623
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1603
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1497
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    1758
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2457
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    1717
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1601
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    1630
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1553
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1295
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    1993
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1500
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1709
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1498
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1585
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    1706
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1621
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1623
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1561
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2505
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    2932
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2393
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1471
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1467
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2543
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1614
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1295
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    2858
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1531
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    1763
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1618
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1600
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1545
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1464
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1560
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1361
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1467
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1403
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1393
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1546
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1321
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1586
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1432
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1554
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    1831
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1443
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    1805
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2342
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2552
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1450
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1464
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    1734
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1557
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1663
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1507
    09- Dostawa mebli    1496
    09-1 Dostawa mebli     1423
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1645
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1327
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    1925
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1305
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1414
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    1991
    USŁUGI    16709
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1457
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2337
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1476
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1675
    KONKURSY     25696
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1703
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1585
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1652
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1448
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3531
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1467
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1402
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1655
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2284
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1480
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1568
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1430
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1364
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1606
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1389
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4012
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1428
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3669
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2011
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1465
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1417
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1623
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1414
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1359
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2050
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1574
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1359
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1596
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1562
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1334
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    1728
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1169
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     679
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1209
    ZAPYTANIA OFERTOWE    26018
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1093
    ZAPYTANIA OFERTOWE     19426
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1070
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1190
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1211
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1654
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1423
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1128
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1218
    26-Świadczenie usług żywienia    1053
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1022
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    1879
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    905
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1126
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6448
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1174
    01- serwis sprzętu medycznego    1368
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1075
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1179
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1005
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2031
    11- dostawa leków    955
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1095
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1365
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1243
    09-1 Roboty budowlane    718
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2342
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    710
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    721
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    543
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    425
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    711
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    496
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    798
    15- Świadczenie usług ochrony    519
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4017
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    600
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    483
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    400
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    234
    02- Dostawa wyrobów medycznych    924
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    335
    11- Dostawa wyrobów medycznych    281
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    579
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    414
    12- Dostawa wyrobów medycznych    290
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    232
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    1404
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    208
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1486
    04- Budowa zbiornika wody    445
    20- Budowa zbiornika wody    893
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    27670
    09- dostawa wyrobów medycznych    1843
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    717
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    827
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    513
    29- dostawa leków - program lekowy    509
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     993
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    600
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    908
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    622
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    749
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    1740
    02- serwis sprzętu medycznego    1810
    06- dostawa leków    701
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    967
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1176
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     659
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    703
    11- dostawa wyrobów medycznych    1521
    12- dostawa wyrobów medycznych    432
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    102
    14 - dostawa leków    120
    Protokoły z kontroli    42
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 30.05.2017. 11:02
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23