Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     109342
Opcje menu:
    DOSTAWY    53913
    ROBOTY BUDOWLANE    31039
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    11346
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    1989
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    1886
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2133
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    1919
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    1707
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1592
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    1796
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    1932
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    1985
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    1951
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1604
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1746
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    1954
    025/ACMMiT/AW/09     1742
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1746
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1702
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1632
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2004
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1483
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1695
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1503
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1681
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1556
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    1858
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    1961
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5263
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1727
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2465
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1453
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1657
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1685
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1457
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1654
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1647
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1525
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    1788
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2498
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    1807
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1634
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    1699
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1606
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1341
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2036
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1543
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1741
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1541
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1628
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    1764
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1656
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1663
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1619
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2552
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3001
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2432
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1509
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1489
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2590
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1637
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1322
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    2930
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1556
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    1792
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1643
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1634
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1577
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1501
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1598
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1390
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1519
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1431
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1422
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1585
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1377
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1601
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1457
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1575
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    1861
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1481
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    1849
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2387
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2583
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1486
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1517
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    1790
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1576
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1695
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1539
    09- Dostawa mebli    1551
    09-1 Dostawa mebli     1452
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1678
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1351
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    1973
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1341
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1474
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2017
    USŁUGI    18763
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1487
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2364
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1521
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1713
    KONKURSY     27914
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1732
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1628
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1721
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1481
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3555
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1513
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1445
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1689
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2331
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1517
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1602
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1465
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1390
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1648
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1413
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4039
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1495
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3707
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2049
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1509
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1471
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1651
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1456
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1396
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2090
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1612
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1403
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1625
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1585
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1385
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    1769
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1209
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     686
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1262
    ZAPYTANIA OFERTOWE    28769
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1138
    ZAPYTANIA OFERTOWE     21616
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1105
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1234
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1227
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1684
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1453
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1189
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1236
    26-Świadczenie usług żywienia    1097
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1058
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    1900
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    947
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1184
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6486
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1211
    01- serwis sprzętu medycznego    1391
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1109
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1211
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1034
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2063
    11- dostawa leków    993
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1120
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1395
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1314
    09-1 Roboty budowlane    766
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2373
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    765
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    762
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    589
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    462
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    751
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    529
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    848
    15- Świadczenie usług ochrony    560
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4081
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    665
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    531
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    567
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    283
    02- Dostawa wyrobów medycznych    958
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    386
    11- Dostawa wyrobów medycznych    316
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    639
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    452
    12- Dostawa wyrobów medycznych    339
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    272
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    1424
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    235
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1545
    04- Budowa zbiornika wody    483
    20- Budowa zbiornika wody    951
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    27695
    09- dostawa wyrobów medycznych    1886
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    752
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    908
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    601
    29- dostawa leków - program lekowy    574
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1040
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    641
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    950
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    668
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    792
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    1790
    02- serwis sprzętu medycznego    1857
    06- dostawa leków    1002
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1007
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1201
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     771
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    922
    11- dostawa wyrobów medycznych    2432
    12- dostawa wyrobów medycznych    803
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    818
    14 - dostawa leków    734
    Protokoły z kontroli    716
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    463
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    334
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    405
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    244
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 19.08.2017. 20:26
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23