Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     133660
Opcje menu:
    DOSTAWY    59605
    ROBOTY BUDOWLANE    33279
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    12640
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    2190
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    2137
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2353
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    2447
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    2163
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1736
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    2015
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    2131
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2196
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    2151
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1790
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1986
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    2130
    025/ACMMiT/AW/09     1933
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1954
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1892
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1787
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2221
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1685
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1970
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1675
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1866
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1754
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    2081
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    2181
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5567
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1886
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2668
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1650
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1855
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1875
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1602
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1803
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1856
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1722
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    2019
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2673
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    2233
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1878
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    2045
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1801
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1519
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2227
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1787
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1921
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1894
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1881
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    2092
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1819
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1970
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1905
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2787
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3307
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2654
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1752
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1630
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2783
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1802
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1528
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    3229
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1721
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    2033
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1848
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1860
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1804
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1714
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1733
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1629
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1809
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1652
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1586
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1799
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1627
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1758
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1611
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1779
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    2057
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1665
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    2018
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2634
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2850
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1722
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1746
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    2105
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1805
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1914
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1744
    09- Dostawa mebli    1834
    09-1 Dostawa mebli     1652
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1911
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1534
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2285
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1595
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1743
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2191
    USŁUGI    31192
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1656
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2528
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1782
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1914
    KONKURSY     37218
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1966
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1884
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1970
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1697
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3721
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1751
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1690
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1918
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2556
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1796
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1818
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1688
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1602
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1887
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1623
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4190
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1764
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3943
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2296
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1879
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1746
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1812
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1662
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1630
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2261
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1882
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1677
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1839
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1741
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1630
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    2005
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1418
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     756
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1567
    ZAPYTANIA OFERTOWE    38454
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1376
    ZAPYTANIA OFERTOWE     30460
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1275
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1500
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1365
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1864
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1703
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1462
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1395
    26-Świadczenie usług żywienia    1402
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1301
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    2098
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1159
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1542
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6673
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1449
    01- serwis sprzętu medycznego    1563
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1323
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1468
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1198
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2289
    11- dostawa leków    1254
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1286
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1634
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1731
    09-1 Roboty budowlane    984
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2583
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    1084
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    1012
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    844
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    809
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    1102
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    802
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1572
    15- Świadczenie usług ochrony    1326
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4955
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    1707
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1471
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1619
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    976
    02- Dostawa wyrobów medycznych    1934
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    1241
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1213
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    1129
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1521
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1531
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    805
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2128
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    822
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    2113
    04- Budowa zbiornika wody    894
    20- Budowa zbiornika wody    1239
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    28064
    09- dostawa wyrobów medycznych    2209
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    1125
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1215
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    908
    29- dostawa leków - program lekowy    1151
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1378
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1183
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1496
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    1042
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1155
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    2048
    02- serwis sprzętu medycznego    2095
    06- dostawa leków    1165
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1233
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1372
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1048
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1092
    11- dostawa wyrobów medycznych    3016
    12- dostawa wyrobów medycznych    1374
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    989
    14 - dostawa leków    1392
    Protokoły z kontroli    1184
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    1372
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1080
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    1731
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10319
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1290
    20- dostawa aparatury medycznej    3871
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1074
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1126
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1325
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    721
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1007
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    7926
    1- dostawa leków - program lekowy    752
    4- dostawa leków    833
    3- Serwis komory Haux    524
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    861
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     556
    7- Serwis komory Haux    396
    10- Serwis komory Haux    1054
    11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P    1177
    05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2544
    08- ROBOTY BUDOWLANE     610
    16- dostawa wyrobów medycznych    946
    19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW    112
    17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH     54
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 16.07.2018. 16:45
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23