Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     118136
Opcje menu:
    DOSTAWY    55044
    ROBOTY BUDOWLANE    31443
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    11547
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    2032
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    1926
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2167
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    1941
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    1741
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1607
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    1825
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    1959
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2025
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    1981
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1632
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1796
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    1978
    025/ACMMiT/AW/09     1779
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1772
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1731
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1648
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2046
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1514
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1739
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1534
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1709
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1579
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    1888
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    1992
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5315
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1748
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2498
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1473
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1691
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1711
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1471
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1672
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1684
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1547
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    1818
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2518
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    1880
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1651
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    1753
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1636
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1367
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2063
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1586
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1765
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1580
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1657
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    1823
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1684
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1697
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1656
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2589
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3056
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2473
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1541
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1504
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2620
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1659
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1358
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    2991
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1580
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    1819
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1665
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1663
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1608
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1536
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1615
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1419
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1558
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1455
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1435
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1617
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1416
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1616
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1475
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1603
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    1888
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1506
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    1863
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2418
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2617
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1519
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1549
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    1842
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1612
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1728
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1562
    09- Dostawa mebli    1590
    09-1 Dostawa mebli     1485
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1706
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1370
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2027
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1377
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1512
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2039
    USŁUGI    21344
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1508
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2387
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1559
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1738
    KONKURSY     29764
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1769
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1663
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1759
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1512
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3571
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1552
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1484
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1715
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2360
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1549
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1634
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1497
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1423
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1679
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1443
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4056
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1535
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3742
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2081
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1571
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1514
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1674
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1485
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1429
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2109
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1648
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1434
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1655
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1612
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1418
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    1805
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1240
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     699
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1304
    ZAPYTANIA OFERTOWE    30814
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1179
    ZAPYTANIA OFERTOWE     23457
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1127
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1288
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1245
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1708
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1485
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1228
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1260
    26-Świadczenie usług żywienia    1159
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1098
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    1930
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    973
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1246
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6511
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1245
    01- serwis sprzętu medycznego    1418
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1141
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1242
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1057
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2098
    11- dostawa leków    1034
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1137
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1444
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1373
    09-1 Roboty budowlane    794
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2403
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    804
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    794
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    628
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    506
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    787
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    560
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    920
    15- Świadczenie usług ochrony    623
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4181
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    807
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    605
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    800
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    361
    02- Dostawa wyrobów medycznych    1059
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    453
    11- Dostawa wyrobów medycznych    401
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    704
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    540
    12- Dostawa wyrobów medycznych    450
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    344
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    1503
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    290
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1623
    04- Budowa zbiornika wody    522
    20- Budowa zbiornika wody    995
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    27732
    09- dostawa wyrobów medycznych    1922
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    804
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    957
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    643
    29- dostawa leków - program lekowy    644
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1082
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    719
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1025
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    711
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    830
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    1816
    02- serwis sprzętu medycznego    1897
    06- dostawa leków    1025
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1043
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1219
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     850
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    944
    11- dostawa wyrobów medycznych    2874
    12- dostawa wyrobów medycznych    1187
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    834
    14 - dostawa leków    1214
    Protokoły z kontroli    813
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    631
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    596
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    1018
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    6114
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    118
    20- dostawa aparatury medycznej    550
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    30
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    65
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    141
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    33
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 17.10.2017. 02:24
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23