Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     149890
Opcje menu:
    DOSTAWY    61983
    ROBOTY BUDOWLANE    34723
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    13392
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    2305
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    2359
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2667
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    2641
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    2381
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    2046
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    2267
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    2431
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2323
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    2255
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1901
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    2099
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    2247
    025/ACMMiT/AW/09     2048
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    2183
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    2012
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    2005
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2373
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1781
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    2215
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1743
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    2159
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1918
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    2218
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    2368
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5865
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    2098
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2865
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1812
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    2013
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    2187
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1695
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1904
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1964
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1871
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    2316
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2795
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    2390
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    3586
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    2185
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    2013
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1815
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2448
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1946
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    2044
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    2028
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1993
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    2216
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1930
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    2145
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    2034
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    3084
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3620
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2746
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    2048
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1913
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2895
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1902
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1698
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    3370
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1839
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    2324
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     2130
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    2145
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1956
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1999
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1886
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1717
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1914
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1892
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1773
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1924
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1880
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1992
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1927
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1912
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    2202
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1982
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    2265
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2958
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    3035
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1845
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    2100
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    2225
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1978
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    2240
    15-1 dostawa produktów leczniczych    2066
    09- Dostawa mebli    1960
    09-1 Dostawa mebli     1851
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    2104
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1655
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2423
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1726
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1877
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2329
    USŁUGI    37844
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1957
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2831
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1889
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    2192
    KONKURSY     42600
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    2095
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    2182
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    2091
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1830
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3869
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    2037
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1843
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    2017
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2728
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    4372
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2088
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1797
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1751
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    2099
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1720
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4290
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    2054
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     4106
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2402
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    2201
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1853
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    2047
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1828
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1903
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2362
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    2243
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1825
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    2124
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1835
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1731
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    2116
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1511
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     1092
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1742
    ZAPYTANIA OFERTOWE    43873
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1727
    ZAPYTANIA OFERTOWE     35621
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1394
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1632
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1465
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    2367
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     2047
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1734
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1529
    26-Świadczenie usług żywienia    1524
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1806
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    2353
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1534
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1648
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6765
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1741
    01- serwis sprzętu medycznego    1850
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1644
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1620
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1304
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2474
    11- dostawa leków    1432
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1581
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1751
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    2088
    09-1 Roboty budowlane    1143
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2685
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    1195
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    1140
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    1124
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    1107
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    1339
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    1133
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1752
    15- Świadczenie usług ochrony    1677
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    5301
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    1886
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1672
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1750
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    1114
    02- Dostawa wyrobów medycznych    2071
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    1391
    11- Dostawa wyrobów medycznych    1318
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    1403
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1663
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1758
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    1365
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2317
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    1099
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    2249
    04- Budowa zbiornika wody    1265
    20- Budowa zbiornika wody    1377
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    28153
    09- dostawa wyrobów medycznych    2501
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    1232
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1450
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    994
    29- dostawa leków - program lekowy    1247
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1773
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1493
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1585
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    1433
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1537
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    2357
    02- serwis sprzętu medycznego    2243
    06- dostawa leków    1289
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1416
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1503
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     1087
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    1226
    11- dostawa wyrobów medycznych    3166
    12- dostawa wyrobów medycznych    1544
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    1125
    14 - dostawa leków    1544
    Protokoły z kontroli    1600
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    1798
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1499
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    2070
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    10554
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1793
    20- dostawa aparatury medycznej    3987
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1339
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    1271
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1723
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    877
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    1141
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    8458
    1- dostawa leków - program lekowy    900
    4- dostawa leków    1476
    3- Serwis komory Haux    637
    02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce    973
    Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na     1000
    7- Serwis komory Haux    502
    10- Serwis komory Haux    1175
    11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P    1477
    05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO    3256
    08- ROBOTY BUDOWLANE     1326
    16- dostawa wyrobów medycznych    1850
    19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW    1565
    17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH     2452
    12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej    2350
    18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce    1126
    14-1 usługa prania i dezynfekcji    430
    15- odbiór odpadów med. i innych    467
    16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT    267
    02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux    68
    06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy     16
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 24.01.2019. 09:06
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23