Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

     Liczba odsłon strony głównej:     123362
Opcje menu:
    DOSTAWY    56206
    ROBOTY BUDOWLANE    31870
    POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE    11912
    02/ACMMiT/AW/09 - dostawa elektrod, mod. i defibr.    2058
    08/ACMMiT/AW/09- dostawa art. biurowych    1997
    04/ACMMiT/AW/09 -dostawa leków     2209
    03/ACMMiT/AW/09 - przebudowa    1977
    12/ACMMiT/AW/09- wyroby biurowe i komputerowe    1784
    15/ACMMiT/AW/09 - art. biurowe i komputerowe    1623
    11/ACMMiT/AW/09 - środki czyszczące i art. hig.    1868
    18/ACMMiT/AW/09 - dost.defibrylatora i endoskopu    2000
    10/ACMMiT/KP/09 - wyroby włókiennicze    2050
    01/ACMMiT/AW/09 - wyroby medyczne    2035
    05/ACMMiT/AW/09 - wyroby do diagn. medycznej    1667
    06/ACMMiT/AW/09 - wyroby ochronne i higieniczne    1832
    20/ACMMiT/AW/09 - dostawa leków    2016
    025/ACMMiT/AW/09     1818
    22/ACMMiT/AW/09 -dostawa materiałów rtg    1816
    14/UCMMiT/KP/09 - dostawa środków dezynf.    1773
    026/UCMMiT/AW/09 - dostawa    1675
    029/UCMMiT/AW/09- Dost. środków do mycia i dez.    2078
    28/UCMMiT/AW/09- usługa prania i dezynfekcji    1572
    30/UCMMiT/AW/09 - dostawa śr. kontrastowych    1807
    36/UCMMiT/AW/09 - usługa prania i dezynfekcji    1554
    40/UCMMiT/AW/09 -dostawa wyposażenia ciemni cyfr.    1745
    41/UCMMiT/AW/09 - zestaw do prób wysiłk.,defibryl.    1620
    32/UCMMiT/AW/09- dostawa sprzętu komp. i oprogr.    1929
    Dostawa sprzętu komputerowego - 01/UCMMiT/AW/10    2031
    Remont i przebudowa - 02/UCMMMiT/AW/10    5393
    03/UCMMiT/AW/10 -dostawa art. biur, tuszy i toner.    1773
    05/UCMMIT/AW/10 - dostawa produktów leczniczych    2542
    Konkurs na świadczenie medyczne - 17.03.2010    1505
    Konkurs na świadczenia w zakresie transportu med.    1729
    04/UCMMiT/AW/10 -dost.środk. do utrzym. czystości    1745
    07/UCMMiT/IK/12 dostawa produktów leczniczych    1492
    11/UCMMiT/AW/10- dostawa środków czystości    1692
    16/UCMMiT/AW/10 -dostawa leków    1730
    UBEZPIECZENIE MIENIA I OC    1603
    13/UCMMiT/AW/10 - dostawa opatrunków    1866
    10/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyrobów medycznych    2550
    15/UCMMiT/AW/10 - dostawa środków kontrastowych    2015
    17/UCMMIT/AW/10 - dostawa prod. leczn. i opatrunk.    1671
    14/UCMMiT/AW/10 - dostawa gazów i dzierżawa zbior.    1842
    08/UCMMiT/AW/10 - serwis roczny komory hiperbar.    1667
    22/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Bennet    1416
    20/UCMMiT/AW/10 - dostawa tomografu komputerowego    2108
    06/UCMMiT/AW/10 - dostawa oprogramowania    1642
    18/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr.med.    1786
    24/UCMMiT/MB/10 - serwis respiratorów Puritan Ben    1660
    23/UCMMiT/MB/10 - serwis sprzętu firmy Datex    1710
    12/UCMMiT/AW/10 - wyroby włókiennicze    1910
    25/UCMMiT/AW/10 - serwis sprzętu medycznego    1719
    26/UCMMiT/AW/10 - dostawa wyr. włókien. i ubrań    1777
    01/UCMMiT/AW/11 - dostawa leków i śr. kontrast.    1722
    03/UCMMiT/AW/11 - SERWIS SPRZĘTU MED.    2633
    06/UCMMIT/AW/11 - dzierżawa analizatora    3136
    02/UCMMiT/AW/11 - DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MED.    2531
    07/UCMMiT/AW/11 Dostawa wyrobów rtg    1600
    05/UCMMiT/AW/11- dostawa tuszy i tonerów    1529
    193202- Ubezpieczenie mienia i OC    2656
    09 - Dostawa środków dezynfekcyjnych    1688
    16/UCMMIT/AW/11 - dostawa tuszy i tonerów    1408
    13/UCMMiT/AW/11 Dstawa sprzętu medycznego    3073
    08/UCMMiT/AW/11-dostawa kontrastów    1608
    19/UCMMiT/IK/11-dostawa leków i wyrobów medycznych    1865
     12- Usługi fizycznej ochrony osób i mienia     1725
    10/UCMMiT/AW/11 - usługa prania i dezynfekcji    1714
    21/UCMMiT/AW/11 - dostawa aparatu RTG    1658
    11/UCMMiT/AW/11 usługa odbiór i transport odpadów     1599
    14/UCMMiT/IK/11 usługa wyżywienia dla pacjentów    1635
     UBEZPIECZENIE z tyt. zdarzeń medycznych    1490
    03/UCMMiT/IK/12 roczny serwis komory hiperbar.HAUX    1618
    Naprawy instalacji p-poż 05/UCMMiT/AW/12    1517
    01/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1461
    05-2/UCMMiT/AW/12 Naprawy instalacji p-poż    1669
    01-2/UCMMiT/IK/12 InfoMedica-nadzór i serwis    1492
    04/UCMMiT/IK/12 dost.art.biurowych,tuszy i tonerów    1643
    08/UCMMiT/IK/12 dostawa wyrobów medycznych    1509
    04-1/UCMMiT/IK/12 dostawa tuszy i tonerów     1646
    11/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu medycz    1932
    10/UCMMiT/AW/12 - dostawa sprzętu biur. i komput.    1534
    wyposażenie med.-14/UCMMiT/PN/AW/12    1885
    15/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa leków    2483
    dostawa aparatury med. 12/UCMMIT/PN/AW/12    2677
    215562 - Ubezpieczenie mienia i OC    1567
     11-2/UCMMiT/PN/IK/12 usługi serwisowe sprzętu med    1613
    18/UCMMiT/PN/AW/12- remont pomieszczeń    1931
    17/UCMMiT/PN/AW/12- Dostawa środków kontrastowych     1667
    16/UCMMiT/PN/AW/12 sukcesywna dostawa opatrunków    1795
    15-1 dostawa produktów leczniczych    1619
    09- Dostawa mebli    1651
    09-1 Dostawa mebli     1514
    19/UCMMiT/PN/AW/12- Przebudowa pom. Przychodni    1763
    25/UCMMiT/PN/AW/12 dostawa bonów towarowych    1402
    22/UCMMiT/PN/AW/12 dost. narzędzi oraz wyr. j. uż.    2114
    24/UCMMIT/PN/AW/12 - dostawa sprzętu biur, i komp.    1446
    26/UCMMiT/PN/AW/12 - dostawa sprz. biur. i komp.    1587
    21/UCMMiT/PN/AW/12- żywienie pacjent. i pracownik.    2076
    USŁUGI    23770
    04/UCMMIT/WR/AW/13 -serwis systemu komory    1539
    01/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa wyrobów medycznych    2411
    Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych    1641
    02/UCMMiT/PN/AW/13 dostawa prod leczn. cz.I    1788
    KONKURSY     31556
    01/UCMMiT/ŚZ/13 - konkurs na usługi transp. med.    1819
    07- dostawa śr. dezynfekcyjnych    1710
    10/UCMMiT/PN/AW/13 - dzierżawa analizatora    1819
    3/UCMMiT/ŚZ/13 - Usługi transportu medycznego    1566
    05/ UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu medycznego    3594
    2/ŚZ/UCMMiT/13 - usługi w zakresie diagn.hist.-pat    1607
    4/UCMMiT/ZŚ/13 usługi w zakresie diagn. hist.pat.    1543
    12/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa środków czystości    1774
    20/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa leków    2399
    17/UCMMiT/PN/EIB/13- ubezpieczenie    1606
    23/UCMMiT/PN/AW/13 - SERWIS SPRZĘTU MED.    1696
    06/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1550
    27/UCMMiT/PN/AW/13 - Roboty budowlane    1455
    28/UCMMiT/PN/AW/13- Dostawa aut strzyk. hip.    1753
    18-UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa kontrastów    1497
    19/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa sprzętu i wyp.med.    4083
    11/UCMMiT/PN/AW/13 - dost. gazów i dzierżawa zbior    1586
    03/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych     3805
    19-1 - Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego    2144
    15/UCMMiT/PN/AW/13 Usługi ochrony    1667
    5/UCMMiT/ŚZ/13 - usługi diagn. laboratoryjnej    1597
    29/UCMMiT/PN/AW/13 - roboty budowlane    1692
    31/UCMMiT/PN/AW/13-dostawa produktów leczniczych    1528
    30/UCMMiT/PN/AW/13 - dostawa bonów towarowych    1495
    32/UCMMiT/PN/AW/13- dostawa wyrobów medycznych    2124
    03 - Obsługa prawna UCMMiT    1706
    06/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1506
    14/UCMMiT/PN/AW/14 - Serwis komory Haux    1702
    02/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.    1654
    04/UCMMiT/PN/AW/14 - usługi transportu sanitarnego    1493
    01/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa wyrobów medycznych    1855
    15- dostawa produktów farmaceutycznych     1285
    19/UCMMiT/PN/AW/14 - serwis sprzętu med.     705
    17/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa sprzętu medycznego    1369
    ZAPYTANIA OFERTOWE    32649
    08-1/ UCMMIT/NP/AW/14- dostawa art biurowych    1238
    ZAPYTANIA OFERTOWE     25208
    1/UCMMiT/ŚZ/2014 - usługi laboratoryjne    1146
    16-01/UCMMiT/NP/AW/14 - budowa fund. oraz remont     1341
    03- ubezpieczenie komunikacyjne    1265
    13/UCMMiT/PN/AW/14 - dostawa produktów farmaceut.    1738
    22/UCMMiT/PN/AW Dostawa podst. wyrobów medycznych     1546
    08- dostawa gazów,dzierż. butli i zbiorników    1295
    07 - dostawa materiałów opatrunkowych przez 24 m-c    1275
    26-Świadczenie usług żywienia    1222
    05/UCMMiT/PN/EL/14 - pranie i dezynfekcja    1159
    24/UCMMiT/PN/EL/14 - dostawa wyrobów medycznych    1964
    BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016    1027
    27- Dostawa leków w tym objetych programem lekowy    1324
    01- Usługi sprzątania Przychodni    6534
    29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1292
    01- serwis sprzętu medycznego    1443
    02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym    1197
    04 - roboty budowlane - remont Przychodni    1333
    03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego    1085
    06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO    2153
    11- dostawa leków    1093
    09- ROBOTY BUDOWLANE    1166
    16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW     1493
    03- Całodobowe usługi laboratoryjne    1462
    09-1 Roboty budowlane    845
    13 - dostawa wyrobów medycznych    2454
    12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków    921
    10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych    860
    10-3 Dostawa środków do dezynfekcji    697
    02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg    662
    17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW    905
    3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT    631
    20- Dostawa respiratorów i ssaków    1335
    15- Świadczenie usług ochrony    1088
    13-1 Dostawa wyrobów medycznych    4664
    22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków    1474
    23- Dostawa respiratora do komory hyperbar.    1141
    01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT.    1358
    02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej    693
    02- Dostawa wyrobów medycznych    1648
    10- Dostawa środków dezynfekcyjnych    818
    11- Dostawa wyrobów medycznych    957
    03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA    896
    14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1144
    12- Dostawa wyrobów medycznych    1280
    15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie    673
    3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn    2005
    17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW    698
    18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków    1858
    04- Budowa zbiornika wody    771
    20- Budowa zbiornika wody    1049
    19- dostawa sprzętu endoskopowego    27875
    09- dostawa wyrobów medycznych    2026
    4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy    909
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    1069
    21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce    767
    29- dostawa leków - program lekowy    861
    7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy     1227
    32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12    1004
    25- Remont Apteki i innych pomieszczeń    1349
    28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych    896
    34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT    1032
    01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy    1849
    02- serwis sprzętu medycznego    1936
    06- dostawa leków    1046
    03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1092
    07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb    1235
    PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     957
    04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT    969
    11- dostawa wyrobów medycznych    2904
    12- dostawa wyrobów medycznych    1238
    02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom.    854
    14 - dostawa leków    1246
    Protokoły z kontroli    881
    17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT    1177
    10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy    1030
    16- dostawa leków przez 12 m-cy    1531
    15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt.    9763
    22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C    1145
    20- dostawa aparatury medycznej    2897
    01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    503
    23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego    652
    24- dostawa materiałów opatrunkowych    685
    09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.)    666
    02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek.    503
    25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce    2004
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 17.12.2017. 07:09
Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23