Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

     Liczba odsłon strony głównej:     35952
Opcje menu:
    Status prawny    5456
    Przedmiot działalności    3692
    Struktura własnościowa    4599
    Majątek którym dysponuje Szpital    3740
    Lokalizacja    4064
    Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych    3814
    Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach    4850
    Zamówienia publiczne i przetargi    9562
    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw    2614
    Organy, funkcje i kompetencje osób    1468
    Organizacja wewnętrzna    476
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 22.07.2018. 14:42
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-30