Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach

     Liczba odsłon strony głównej:     25002
Opcje menu:
    Informacja ogólna    3232
    Tryb przyjmowania osób do domu    2264
    Kierownictwo oraz struktura organizacyjna Domu    3413
    Prawa i obowiązki mieszkańca domu    1927
    OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO    3366
    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY    1750
    PRACA    1527
    Ogłoszenie o naborze    1138
    KOMUNIKATY    455
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 18.10.2019. 16:05
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10