Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej - Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach

     Liczba odsłon strony głównej:     69431
Opcje menu:
    REGULAMIN ORGANIZACYJNY    12664
    SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI    9155
    PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW    7960
    ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH FUNKCJE    8954
    PROWADZONE REJESTRY I ARCHIWA    7102
    STATUT DPS LYSKI    14089
    PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE    8062
    PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA DOMU    8207
    PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    127700
    OGŁOSZENIA O NABORZE    13349
    WYNIKI KOŃCOWE NABORU    8333
    REGULAMIN NABORU    8336
    OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY    14047
    LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE    8980
    Informacja o niepodjętych depozytach    7000
    Informacja o wolnych stanowiskach    8355
    SPRAWOZDANIA FINANSOWE    1260
 
INFORMACJE:
Data wytworzenia statystyki: 19.07.2019. 08:35
Statystyka prowadzona jest od: 2003-12-15