Redakcja BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Redaktor:
Jakub
Nazwisko Witkowski
Stanowisko
Adres
Tel.
FAX
E-mail jakub.witkowski@mopsplock.eu
Dodatkowe informacje