Redakcja BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Redaktor:
Arkadiusz
Nazwisko Gorgola
Stanowisko
Adres Zochcinek 42, 27-500 Opatów
Tel. (15) 868 28 18, 868 35 94, 868 35 92
FAX (15) 868 28 18
E-mail admin@zochcinek.pl
Dodatkowe informacje