Redakcja BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Redaktor:
Alicja
Nazwisko Wiczlińska
Stanowisko Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adres 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b
Tel. 058/622-94-66
FAX 058/622-94-66
E-mail
Dodatkowe informacje