Redakcja BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach

Redaktor:
Michał
Nazwisko Marcol
Stanowisko Kierownik Działu Gospodarczego
Adres
Tel.
FAX
E-mail dpslyski@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje