bip bip bip
B I P prowadzony jest przez: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile  
Strona Główna: www.biuletyn.abip.pl/opirpapila |   Sprawdź stan swojej sprawy |   Drukuj |  
znacznik Utworzenie Ośrodka
znacznik Statut

Organizacja OPIRPA
znacznik Regulamin organizacyjny
znacznik Dyrekcja
znacznik Cele i zadania Ośrodka

Informacje
znacznik Ogłoszenia o przetargach
znacznik Zarządzenia
znacznik Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik Przeprowadzone kontrole

Nabór pracowników
znacznik Ogłoszenia o naborze

Sprawozdania
znacznik Finansowe
znacznik Raporty z działalności ośrodka

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
Telefon/fax 67 212 65 58
Ulica nr domu Polna 3
Miejscowość Piła
Kod pocztowy 64-920
NIP 764-21-63-948
E-mail opirpa@op.pl
Godziny urzędowania 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku