bip bip bip
B I P prowadzony jest przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
Strona Główna: www.biuletyn.abip.pl/moprkonin |   Sprawdź stan swojej sprawy |   Drukuj |  
_Zarządzenia, Ogłoszenia Prezydenta Miasta Konina
_Zarządzenia, Ogłoszenia Dyrektora MOPR w Koninie
_Uchwały Rady Miasta
_Elektroniczna Skrzynka Podawcza
_Majątek MOPR
_Rejestry
_Informacje MOPR KONIN
_Wykaz planów kontroli, Protokoły pokontrolne
_Przetargi
_Przetargi jednostek podległych
_Sprawozdania, Programy, Dotacje
_Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze
_Praca
_STATUS PRAWNY
_KOMPETENCJE DZIAŁÓW DS.
_JEDNOSTKI PODLEGŁE
  _Podległe merytorycznie
  _Świetlice Środowiskowe
  _Środowiskowe Ogniska Wychowawcze
  _Świetlice Socjoterapeutyczne
  _Instytucje współpracujące
_ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
_Instrukcja obsługi BIP

Świetlice Socjoterapeutyczne

prowadzone przez
Towarzystwo Inicjatyw ObywatelskichL.p.
Nazwa Placówki
Prowadzona
przez (kogo?)
Adres
Telefon

1. Świetlica Socjoterapeutyczna
Nr 1
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich
ul. Wyszyńskiego 35
62-510 Konin
tel. (063) 243 31 70
2. Świetlica Socjoterapeutyczna
Nr 2
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich
ul. Szeligowskiego 5
62-510 Konin
tel. (063) 242 05 24
3. Świetlica Socjoterapeutyczna
Nr 3
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich
ul. Sosnowa 16
62-510 Konin
tel. (063) 242 41 89
4. Świetlica Socjoterapeutyczna
Nr 4
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich
ul. Turkusowa 1a
62-504 Konin
tel. (063) 244 23 75
5. Świetlica Socjoterapeutyczna
Nr 5
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich
ul. Fikusowa 8
62-510 Konin
tel. (063) 245 02 14
6. Świetlica Socjoterapeutyczna
Nr 6
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich
ul. Wyszyńskiego 24
62-510 Konin
tel. (063) 242 48 86
rejestr zmian