ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > KomunikatPrzygotowanie infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej miasta Jeleniej Góry oraz w budynku..

Przygotowanie infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej miasta Jeleniej Góry oraz w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display – system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze - nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00.”
znak postępowania ZP/DT/2/2017

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne – ZIT AJ 2014-2020.

 

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ_ZP-DT-2-2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf