bip bip bip
B I P prowadzony jest przez: Dom Pomocy Społecznej "Przystań"  
Strona Główna: www.biuletyn.abip.pl/dpsprzystan |   Sprawdź stan swojej sprawy |   Drukuj |  
znacznik Dyrektor
znacznik Aktualności
znacznik Informacje ogólne
znacznik Status prawny
znacznik Misja
znacznik Regulamin organizacyjny
znacznik Przetargi
znacznik Praca
znacznik Konkursy
znacznik Przyjmowanie stron
znacznik Przeprowadzone kontrole
znacznik Informacje nieudostępnione
znacznik Majątek
znacznik Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
znacznik Kontakt

Menu główne > Dyrektor
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
mgr Dorota Lesyk
rejestr zmian