bip bip bip
B I P prowadzony jest przez: Dom Pomocy Spolecznej "Przyjaźń"  
Strona Główna: www.biuletyn.abip.pl/dps_tarnowskie_gory |   Sprawdź stan swojej sprawy |   Drukuj |  
znacznik Status prawny
znacznik Regulamin organizacyjny
znacznik Organizacja
znacznik Struktura własnościowa
znacznik Organy i osoby sprawujące funkcje, ich kompetencje
znacznik Przedmiot działalności
znacznik Mienie
znacznik Sprzedaż majątku
znacznik Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
znacznik Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
znacznik Aktualny spis telefonów
znacznik Praca w Domu Pomocy Społecznej "Przyjażń"
znacznik Zamówienia publiczne
znacznik Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych
znacznik Wyniki przetargów nieograniczonych
znacznik Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach
znacznik Zarządzenia Dyrektora
znacznik 2009 rok
znacznik 2010 rok
znacznik 2011 rok
znacznik 2012 rok
znacznik 2013 rok
znacznik Przeprowadzone kontrole
znacznik 2009 rok
znacznik Masy spadkowe
znacznik Projekty Powiatu Tarnogórskiego
znacznik Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
znacznik "Skrzydła Powiatu"

Menu główne > Zarządzenia Dyrektora
> 2010 rok
Zarządzenie nr 24/12/2010 z dnia 2010-12-20 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 23/12/2010 z dnia 2010-12-20 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 22/11/2010 z dnia 2010-11-26 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 21/10/2010 z dnia 2010-10-20 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 20/10/2010 z dnia 2010-10-20 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 19/10/2010 z dnia 2010-10-14 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 18/10/2010 z dnia 2010-10-11 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie przekazania kasy oraz dokumentacji

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 17/10/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 01 października 2010 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”
w Tarnowskich Górach

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 16/09/2010 z dnia 2010-09-24 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 15/09/2010 z dnia 2010-09-15 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie zmian w składzie Komisji ds. depozytów Mieszkańców

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 14/09/2010 z dnia 2010-09-13 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości zabezpieczenia środków finansowych i przedmiotów wartościowych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 13/07/2010 z dnia 2010-07-07 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 12/07/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 01 lipca 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości – polityki rachunkowości

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 11/06/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach
rejestr zmian

Zarządzenie nr 10/05/2010 z dnia 2010-06-01 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
sprawie zmian w składzie Komisji likwidacyjnej

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 9/05/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy
Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 8/05/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie wprowadzenia
Zasad przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 07/05/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości – polityki rachunkowości

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 06/05/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 04 maja 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości naliczania odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 05/04/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 8 kwietnia 2010 roku
w sprawie obowiązku składania pracodawcy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 04/04/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2010 roku
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 03/01/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury zabezpieczenia środków finansowych i przedmiotów wartościowych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 02/01/2010 z dnia 2010-01-18 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie zmian do Zarządzenia nr 01/01/2010 z dnia 2010-01-11
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie przekazania kasy

Załączniki:
rejestr zmian

Zarządzenie nr 01/01/2010 z dnia 2010-01-11 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach
w sprawie przekazania kasy

Załączniki:
rejestr zmian