bip bip bip
B I P prowadzony jest przez: Dom Pomocy Spolecznej "Przyjaźń"  
Strona Główna: www.biuletyn.abip.pl/dps_tarnowskie_gory |   Sprawdź stan swojej sprawy |   Drukuj |  
znacznik Status prawny
znacznik Regulamin organizacyjny
znacznik Organizacja
znacznik Struktura własnościowa
znacznik Organy i osoby sprawujące funkcje, ich kompetencje
znacznik Przedmiot działalności
znacznik Mienie
znacznik Sprzedaż majątku
znacznik Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
znacznik Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
znacznik Aktualny spis telefonów
znacznik Praca w Domu Pomocy Społecznej "Przyjażń"
znacznik Zamówienia publiczne
znacznik Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych
znacznik Wyniki przetargów nieograniczonych
znacznik Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach
znacznik Zarządzenia Dyrektora
znacznik 2009 rok
znacznik 2010 rok
znacznik 2011 rok
znacznik 2012 rok
znacznik 2013 rok
znacznik Przeprowadzone kontrole
znacznik 2009 rok
znacznik Masy spadkowe
znacznik Projekty Powiatu Tarnogórskiego
znacznik Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
znacznik "Skrzydła Powiatu"
znacznik Elektoniczna skrzynka podawcza
znacznik http://epuap.gov.pl/

Menu główne > Regulamin organizacyjny
Uchwała nr 105/499/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 grudnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24

 

 


Załączniki:
rejestr zmian

Uchwała nr 317/1612/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24

Załączniki:
rejestr zmian

Uchwała nr 252/1287/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 wprowadzonym Uchwałą nr 145/711/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku

Załączniki:
rejestr zmian

Uchwała nr 145/711/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Uchwała nr 145/711/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej \\\"Przyjaźń\\\" w Tarnowskich górach, ul. Włoska 24

Załączniki:
rejestr zmian