ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > KomunikatZAKRESY DZIAŁANIA

1. Zakres działania Hostelu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy:
- Szymanowskiego 5a – 24 miejsca całodobowe (32) 298-93-88
- Kraszewskiego 21 – 36 miejsc całodobowych (32) 298-00-49
Obejmuje udzielania długotrwałej pomocy w postaci schronienia kobietom, kobietom z dziećmi i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Sosnowiec,
2. Prawo do pobytu w hostelu przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Sosnowca.
3. Pobyt w hostelu jest odpłatny. Zasady odpłatności określa uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu.
4. Hostel Pomocy Społecznej podlega Zastępcy Dyrektora Centrum.
5. Zasady pobytu określa Regulamin Porządkowy zatwierdzony przez Dyrektora Centrum.